Tuesday, July 14, 2020

การแปลหน้าเวบด้วย Google Translate โดยที่ไม่รู้ว่า "ภาษาต้นทาง" คือภาษาอะไร? - หน้า 3 -- หน้า 3 ( หน้าสุดท้าย ) -

1  <  2  <  3  

       จากเนื้อหาทั้งหมดที่คุณผู้อ่านได้ศึกษา สามารถสรุปได้  2 ข้อครับ คือ

1.ถ้าต้องการแปล "ประโยคเดียว"

ข้างล่างนี้ )


ภาพบน ) ให้คลิ๊กไปที่เมนู DETECT LANGUAGE ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) หน้าเว็บจะเปลี่ยนไป คือมีเครื่องหมาย "ขีดเส้นใต้" อยู่ใต้คำว่า DETECT LANGUAGE ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  /  ซึ่งก็แปลว่าพร้อมสำหรับการแปลแล้ว


     ( ภาพบน ) ใส่ประโยคที่เราต้องการจะแปลลงไปในช่องทางซ้ายมือ ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


     ( ภาพบน ) จากนั้นประมาณ 2 - 3 วินาที "คำแปล" ที่เป็นภาษาไทย ก็จะมาปรากฏอยู่ในช่องขวามือ ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


2.ถ้าต้องการแปล "ทั้งหน้าเว็บ"/

ข้างล่างนี้ )

ภาพบน ) ให้คลิ๊กไปที่ V ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ ตัว V ในภาพก่อนหน้านี้นั้น  /   จะทำให้เกิด "หน้าต่างเมนู" ขึ้นมา ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) คลิ๊กเลือกไปที่ชื่อประเทศของเว็บนั้น ( หมายถึงเว็บที่เราต้องการจะแปล ) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บที่เราต้องการจะแปลนั้น เป็นภาษา French เราก็เลือกคลิ๊กเลือกไปที่ตัวเลือก French ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้      ( ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" Google Translate ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ คือมี ขีดเส้นใต้ ขีดอยู่ใต้คำว่า French ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้      ( ภาพบน ) จากนั้น เราก็เอา "ชื่อเว็บ" ที่เราต้องการจะแปล มาใส่ไว้ในช่องซ้ายมือ ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) รอประมาณ 2 - 3 วินาที ก็จะมี "ชื่อเว็บ" อีกอันหนึ่ง ปรากฏขึ้นมาตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ที่พึ่งปรากฏขึ้นมาใหม่ในภาพก่อนหน้านี้ ซึ่งก็คือการคลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


      ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ในภาพก่อนหน้านี้นั้น ก็จะเกิดหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ( ข้างบนนี้ คือการที่หน้าเว็บ "กำลังโหลด" ) 
ภาพบน ) หน้าเว็บที่โหลดเสร็จแล้ว       ( ภาพบน ) คุณผู้อ่านจะเห็นได้ว่า เมนูต่างๆ ตรงบริเวณที่มี วงรีเส้นขอบสีเขียว ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยหมดแล้ว  /  นั่นก็แสดงว่า การแปล "ทั้งหน้าเว็บ" จากภาษา French เป็นภาษาไทยได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเสนอวิธีแปล "ภาษาต้นทาง" ที่ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรในครั้งแรก ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทย ทั้งแบบการแปล "ประโยคเดียว" และแบบการแปล "ทั้งหน้าเว็บ" ในครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะครับ

- END -

 1  <  2  <  3  

การแปลหน้าเวบด้วย Google Translate โดยที่ไม่รู้ว่า "ภาษาต้นทาง" คือภาษาอะไร? - หน้า 2 -


- หน้า 2 -

 1  <  2  >   3  

ภาพบน ) https://www.origami-shop.com/  


      ( ภาพบน ) ในหน้าเว็บนี้ จะเป็นการแสดงวิธีแปล "ทั้งหน้าเว็บ" ให้เป็นภาษาไทยนะครับ

       ในหน้าเว็บแรก เป็นวิธีแปล "แค่ประโยคเดียว" ซึ่งวิธีการจะต่างกันกับการแปล "ทั้งหน้าเว็บ"

       คนทั่วไป มักจะใช้วิธีเดียวกัน ทั้งในการแปลแบบ "แค่ประโยคเดียว" และการแปลแบบ  "ทั้งหน้าเวบ"  /  ซึ่งผลก็คือ มันจะแปลไม่ได้ โดยระบบมันจะบอกว่า ไฟล์ใหญ่เกินไป แปลไม่ได้

       แต่ถ้าคุณผู้อ่านรู้วิธีแล้ว ( ซึ่งจะสอนในหน้าเว็บนี้ ) ก็จะสามารถแปลได้ "ทั้งหน้าเว็บ" โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ  

       การนำเสนอในหน้าเว็บนี้ ผมจะให้ดู วิธีการที่"ผิด" เสียก่อน  /  คุณผู้อ่านบางคนอาจจะไม่เห็นด้วย เพราะว่าอยากดู วิธีการที่ "ถูก" ไปเลย ไม่อยากเสียเวลามาดู วิธีการที่"ผิด"

       แต่ผมมีเหตุผลที่อยากให้คุณผู้อ่านดู วิธีการที่"ผิด" เสียก่อน   เพื่อให้คุณผู้อ่านเห็นว่า ทำอย่างไรถึงผิด? และผลของการทำผิด จะเกิดอะไรขึ้น?  แล้วค่อยนำเสนอ วิธีการที่ "ถูก"  /  ไม่อยากให้อ่านข้ามไป  ให้อ่านเรียงลำดับตามที่ผมจัดให้นี่แหละครับ ดีที่สุดแล้ว

วิธีการที่ "ผิด"

ข้างล่างนี้ )

 ( ภาพบน ) https://translate.google.com/#en|th|  
      ( ภาพบน ) เปิดหน้าเวบของ Google Translate ขึ้นมา  /  ใช้วิธีคลิ๊กที่ลิงก์นี้เลยก็ได้ครับ  https://translate.google.com/#en|th| 

ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู DETECT LANGUAGE ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) จะเกิดเครื่องหมาย "ขีดเส้นใต้" อยู่ใต้คำว่า DETECT LANGUAGE

ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

      ( ภาพบน ) นี่แหละครับ คือ วิธีการที่"ผิด" ที่ผมพูดถึง

       ที่เป็น วิธีการที่"ผิด" ก็เพราะว่า การคลิ๊กที่เมนู DETECT LANGUAGE ( แบบที่เห็นในขั้นตอนข้างบนนี้ ) มันใช้ได้กับการแปล "ประโยคเดียว"

       แต่ถ้าเราจะแปลหน้าเว็บ "ทั้งหน้าเว็บ" มันใช้วิธีเดียวกันนี้ไม่ได้ คือจะใช้วิธีคลิ๊กที่เมนู DETECT LANGUAGE ( แบบที่เห็นในขั้นตอนข้างบนนี้ ) นี้ "ไม่ได้"

       เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า วิธีการที่"ผิด" นี้มันจะส่งผลอย่างไร? มาดูกันต่อนะครับ

ภาพบน ) เปิดหน้าเว็บ https://www.origami-shop.com/ ขึ้นมา        ( ภาพบน ) ให้เอาเม้าส์ไป "วางไว้เฉยๆ" - ยังไม่ต้องคลิ๊กอะไรเลย - ที่บริเวณกึ่งกลางของตัวหนังสือในช่อง URL  /  ซึ่งเมื่อเอาเม้าส์ไป "วางไว้เฉยๆ" ที่บริเวณดังกล่าวแล้ว  ก็จะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
      ( ภาพบน ) ผลของการ "คลิ๊ก" นั้น จะทำให้เกิด "แถบเทา" ขึ้นคลุมตัวอักษรในช่อง URL "ทั้งหมด-โดยอัตโนมัติ" ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

      ( ภาพบน )  ผลของการ "คลิ๊กขวา" ในภาพก่อนหน้านี้ ก็จะเกิด "หน้าต่างเมนู" ขึ้นมาตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ให้คลิ๊กเลือกไปที่คำสั่ง Copy ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) กลับมาที่หน้าเว็บของ Google Translate


ภาพบน ) เอาเม้าส์คลิ๊กตรงบริเวณที่มี "เคอร์เซอร์" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


     ( ภาพบน ) ผลของการ "คลิ๊กขวา" ในภาพก่อนหน้านี้ ก็จะเกิด "หน้าต่างเมนู" ขึ้นมาตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) ให้คลิ๊กเลือกไปที่คำสั่ง Paste ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้      ( ภาพบน ) "ชื่อเว็บ" ที่เรา Copy ไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะมาวาง ( มา Paste ) อยู่ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) รอประมาณ 2 - 3 วินาที ก็จะมี "ชื่อเว็บ" อีกอันหนึ่ง ปรากฏขึ้นมาตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


     ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ที่พึ่งปรากฏขึ้นมาใหม่ในภาพก่อนหน้านี้  ซึ่งก็คือการคลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


     ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ในภาพก่อนหน้านี้นั้น ก็จะเกิดหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ( ข้างบนนี้ คือการที่หน้าเว็บ "กำลังโหลด" )


ภาพบน ) หน้าเว็บที่ถูกโหลดเรียบร้อยแล้ว      ( ภาพบน ) จะเห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้คือ

  * * * มีการแสดงข้อความว่า Eror ( แปลว่า เกิดข้อผิดพลาดในการแปล ) ปรากฏตรงที่ ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


 * * * เหตุผลที่เกิดอาการ Eror นั้น ปรากฏอยู่ตรงที่มี ขีดเส้นใต้สีเขียว ขีดอยู่ในภาพข้างบนนี้ ซึ่งให้เหตุผลไว้ว่า ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่สามารถแปลได้


       เอาล่ะครับ  ที่พูดมาทั้งหมดนี้ คือ วิธีการที่"ผิด" ที่ผมพูดถึงนะครับ  ในขั้นตอนต่อไป ผมจะแสดง วิธีการที่ "ถูก" ให้ดูกัน โดยผมจะ "ปิดหน้าเว็บทั้งหมด" ก่อน คือ จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลย จะได้ไม่ งง ครับ

       ตอนนี้ หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา จะไม่มีอะไรเลยนะครับ เราจะมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลย  ดังข้างล่างนี้ครับ


วิธีการที่ "ถูก" ซึ่งจะขอให้คุณผู้อ่านจำไว้นะครัน  ( วิธีการที่"ผิดก่อนหน้านี้ ไม่ต้องไปจำครับ )

ข้างล่างนี้ )
 ( ภาพบน ) https://translate.google.com/#en|th|

      ( ภาพบน ) เปิดหน้าเว็บของ Google Translate ขึ้นมา  /  ใช้วิธีคลิ๊กที่ลิงก์นี้เลยก็ได้ครับ  https://translate.google.com/#en|th|


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ V ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ ตัว V ในภาพก่อนหน้านี้นั้น  /  จะทำให้เกิด "หน้าต่างเมนู" ขึ้นมา ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

       "หน้าต่างเมนู" ที่ปรากฏขึ้นมาใหม่นี้ มีตัวเลือกของประเทศต่างๆ  ซึ่งเราต้องการจะเลือกไปที่ French

ขอแทรกนิดนึงครับ 

ทำไมต้องเลือก French ?

ข้างล่างนี้ )


      ( ภาพบน ) ประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่า เราต้องเลือกประเทศให้ตรงกับเว็บที่เรากำลังจะแปล  /  ซึ่งในตอนแรก เราไม่รู้ว่าเว็บที่เรากำลังจะแปล ซึ่งก็คือเว็บในภาพข้างบนนี้ เป็นเว็บจากประเทศอะไร?

       ถ้าคุณผู้อ่านย้อนกลับไปดูในหน้าเว็บแรก ก็จะจำได้ว่า เราผ่านขั้นตอนนี้มาแล้ว ( คือรู้ชื่อประเทศแล้ว ว่าคือ French ) แต่เพื่อให้การอธิบายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับ

ข้อมูลบางส่วนจาก "หน้าเว็บแรก"

ข้างล่างนี้ )


 ( ภาพบน ) ในครั้งแรก เราต้องการแปลประโยคว่า recherche par auteur ซึ่งเอามาจากบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


       ( ภาพบน ) เมื่อเราเอาตัวหนังสือ recherche par auteur มา Paste ใน Google Translate ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้นั้น  /  คุณผู้อ่านจะสังเกตุได้ว่า ตัวหนังสือตรงที่ ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ยังเป็นคำว่า DETECT LANGUAGE อยู่


       ( ภาพบน ) แต่หลังจากนั้น ประมาณ 2 - 3 วินาที คำว่า DETECT LANGUAGE ได้เปลี่ยนเป็น FRENCH - LANGUAGE ไปแล้ว


     ( ภาพบน ) จากการที่ตัวหนังสือ ได้เปลี่ยนจากคำว่า DETECT LANGUAGE เป็น FRENCH - LANGUAGE นั่นก็หมายความว่า ตัวหนังสือที่เราเอามาแปล ซึ่งก็คือ recherche par auteur ตรงที่มี ขีดเส้นใต้สีเขียว ขีดอยู่ในภาพข้างบนนี้ ก็คือภาษา FRENCH หรือ ฝรั่งเศส นั่นเอง เพราะระบบอัตโนมัติ มันบอกให้เราทราบอย่างนั้น ( หมายถึงระบบอัตโนมัติ ที่เปลี่ยนจากคำว่า DETECT LANGUAGE ไปเป็น FRENCH - LANGUAGE )


     ( ภาพบน ) และในเมื่อเราเอาคำว่า recherche par auteur มาจากบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ แล้ว recherche par auteur เป็นภาษา FRENCH หรือ ฝรั่งเศส

       นั่นก็หมายความว่า หน้าเว็บนี้ ( ที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้ ) ก็คือเว็บจากประเทศ FRENCH หรือ ฝรั่งเศส นั่นเองภาพบน ) เป้าหมายของเราคือ ต้องหาตัวเลือก "French" ซึ่ง ณ.ตอนนี้ เรายังมองไม่เห็น ดังนั้น ให้เรา "คลิ็กค้าง" ไปที่ Scoll Bar ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ก่อน

หมายเหตุ - เหตุที่เราต้องหาตัวเลือก "French" นั้น ได้อธิบายไว้ใน ตารางสีน้ำตาลอ่อน ข้างบนนี้แล้วครับผม       ( ภาพบน ) จากการ "คลิ๊กค้าง" ไปที่ Scoll Bar ในภาพก่อนหน้านี้นั้น ก็ให้เราก็ "ลากScoll Bar ลงมาด้านล่าง ตามแนวของ เส้นประลูกศรสีเขียว ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะมองหาตัวเลือก "French"

       ในที่สุึดเราก็เจอตัวเลือก "French" ที่กำลังมองหา ซึ่งอยู่ตรงที่ ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ตัวเลือก "French" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" Google Translate ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ คือมี ขีดเส้นใต้ ขีดอยู่ใต้คำว่า French ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

       คราวนี้ ก็ถึงขั้นตอนที่เราก็จะไปเอาชื่อเว็บมาใส่ ( อีกครั้ง ) ดังขั้นตอนข้างล่างนี้ ..


ภาพบน ) เปิดหน้าเว็บ https://www.origami-shop.com/ ขึ้นมา        ( ภาพบน ) ให้เอาเม้าส์ไป "วางไว้เฉยๆ" - ยังไม่ต้องคลิ๊กอะไรเลย - ที่บริเวณกึ่งกลางของตัวหนังสือในช่อง URL  /  ซึ่งเมื่อเอาเม้าส์ไป "วางไว้เฉยๆ" ที่บริเวณดังกล่าวแล้ว  ก็จะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
    ( ภาพบน ) ผลของการ "คลิ๊ก" นั้น จะทำให้เกิด "แถบเทา" ขึ้นคลุมตัวอักษรในช่อง URL "ทั้งหมด-โดยอัตโนมัติ" ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้
     ( ภาพบน )  ผลของการ "คลิ๊กขวา" ในภาพก่อนหน้านี้ ก็จะเกิด "หน้าต่างเมนู" ขึ้นมาตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ให้คลิ๊กเลือกไปที่คำสั่ง Copy ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) กลับมาที่หน้าเว็บของ Google Translate ( ภาพบน ) เอาเม้าส์คลิ๊กตรงบริเวณที่มี "เคอร์เซอร์" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

      ( ภาพบน ) ผลของการ "คลิ๊กขวา" ในภาพก่อนหน้านี้ ก็จะเกิด "หน้าต่างเมนู" ขึ้นมาตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 

( ภาพบน ) ให้คลิ๊กเลือกไปที่คำสั่ง Paste ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) "ชื่อเว็บ" ที่เรา Copy ไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะมาวาง ( มา Paste ) อยู่ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) รอประมาณ 2 - 3 วินาที ก็จะมี "ชื่อเว็บ" อีกอันหนึ่ง ปรากฏขึ้นมาตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้      ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ที่พึ่งปรากฏขึ้นมาใหม่ในภาพก่อนหน้านี้  ซึ่งก็คือการคลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้      ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ในภาพก่อนหน้านี้นั้น ก็จะเกิดหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ( ข้างบนนี้ คือการที่หน้าเว็บ "กำลังโหลด" )

ภาพบน ) หน้าเว็บที่โหลดเสร็จแล้ว      ( ภาพบน ) คุณผู้อ่านจะเห็นได้ว่า เมนูต่างๆ ตรงบริเวณที่มี วงรีเส้นขอบสีเขียว ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยหมดแล้ว  /  นั่นก็แสดงว่า การแปล "ทั้งหน้าเว็บ" จากภาษา French เป็นภาษาไทยได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

ขอแทรกนิดนึงครับ  


     ( ภาพบน ) ก่อนหน้านี้ ที่เราใช้ วิธีการที่"ผิด" ผลก็คือว่าเราจะ "ไม่สามารถ" แปลทั้งหน้าเว็บได้  โดยทาง Google Translate เหตุผลกับเราว่าไฟล์ใหญ่เกินไป ไม่สามารถแปลได้


     ( ภาพบน ) แต่พอเราใช้ วิธีการที่ "ถูกแล้ว ก็สามารถแปลได้ เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ทั้งๆที่ก็เป็นหน้าเว็บเดียวกันนั่นแหละ คือมี "ขนาดไฟล์เท่ากันเป๊ะ" ( เพราะเป็นหน้าเว็บหน้าเดียวกัน ขนาดไฟล์ก็เลยเท่ากัน )  


ทำไม ตัวหนังสือบางที่ถึงไม่ถูกแปล?

ข้างล่างนี้ )      ( ภาพบน ) เอาเม้าส์ "คลิ๊กค้าง" ที่ Scoll Bar ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) จากนั้นก็ "ลากScoll Bar ลงมาด้านล่าง ตามแนวของ เส้นประลูกศรสีเขียว ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ แล้วมาหยุดตรงบริเวณกึ่งกลางหน้าเวบ ( แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )

       ที่ผมให้มาดูตรงกึ่งกลางหน้าเวบ ( แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) ก็เพราะมันจะง่ายต่อการอธิบายครับ  เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง


      ( ภาพบน ) เนื่องจากตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ มันเป็น "ภาพ" ( Image )

       เมื่อบริเวณดังกล่าว เป็น "ภาพ" ( Image ) ก็เลยทำให้ตัวหนังสือ French ที่อยู่ใน "ภาพ" (  Image ) ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ทั้ง 3 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) ไม่สามารถแปลให้เป็นภาษาไทยได้

 ( ภาพบน ) "ต้นฉบับ"


ภาพบน ) หน้าเวบที่แปลโดย Google Translate แล้ว

      เมื่อมันเป็น "ตัวหนังสือ" ( Text ) ก็เลยทำให้ Google Translate แปลเป็นภาษาไทยได้   โดยผลการแปลให้เป็นภาษาไทย ก็จะปรากฏตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

       ในหน้าเว็บถัดไป ซื้อเป็นหน้าเว็บสุดท้าย จะเป็นการสรุปสั้นๆให้คุณผู้อ่านดูนะครับ อดทนอีกนิดเดียวครับ จะจบแล้ว

หน้าถัดไป

 1  <  2  >   3