Tuesday, July 14, 2020

การแปลหน้าเวบด้วย Google Translate โดยที่ไม่รู้ว่า "ภาษาต้นทาง" คือภาษาอะไร? - หน้า 3 -- หน้า 3 ( หน้าสุดท้าย ) -

1  <  2  <  3  

       จากเนื้อหาทั้งหมดที่คุณผู้อ่านได้ศึกษา สามารถสรุปได้  2 ข้อครับ คือ

1.ถ้าต้องการแปล "ประโยคเดียว"

ข้างล่างนี้ )


ภาพบน ) ให้คลิ๊กไปที่เมนู DETECT LANGUAGE ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) หน้าเว็บจะเปลี่ยนไป คือมีเครื่องหมาย "ขีดเส้นใต้" อยู่ใต้คำว่า DETECT LANGUAGE ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  /  ซึ่งก็แปลว่าพร้อมสำหรับการแปลแล้ว


     ( ภาพบน ) ใส่ประโยคที่เราต้องการจะแปลลงไปในช่องทางซ้ายมือ ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


     ( ภาพบน ) จากนั้นประมาณ 2 - 3 วินาที "คำแปล" ที่เป็นภาษาไทย ก็จะมาปรากฏอยู่ในช่องขวามือ ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


2.ถ้าต้องการแปล "ทั้งหน้าเว็บ"/

ข้างล่างนี้ )

ภาพบน ) ให้คลิ๊กไปที่ V ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ ตัว V ในภาพก่อนหน้านี้นั้น  /   จะทำให้เกิด "หน้าต่างเมนู" ขึ้นมา ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) คลิ๊กเลือกไปที่ชื่อประเทศของเว็บนั้น ( หมายถึงเว็บที่เราต้องการจะแปล ) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บที่เราต้องการจะแปลนั้น เป็นภาษา French เราก็เลือกคลิ๊กเลือกไปที่ตัวเลือก French ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้      ( ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" Google Translate ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ คือมี ขีดเส้นใต้ ขีดอยู่ใต้คำว่า French ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้      ( ภาพบน ) จากนั้น เราก็เอา "ชื่อเว็บ" ที่เราต้องการจะแปล มาใส่ไว้ในช่องซ้ายมือ ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) รอประมาณ 2 - 3 วินาที ก็จะมี "ชื่อเว็บ" อีกอันหนึ่ง ปรากฏขึ้นมาตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


      ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ที่พึ่งปรากฏขึ้นมาใหม่ในภาพก่อนหน้านี้ ซึ่งก็คือการคลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


      ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ "ชื่อเว็บ" ในภาพก่อนหน้านี้นั้น ก็จะเกิดหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ( ข้างบนนี้ คือการที่หน้าเว็บ "กำลังโหลด" ) 
ภาพบน ) หน้าเว็บที่โหลดเสร็จแล้ว       ( ภาพบน ) คุณผู้อ่านจะเห็นได้ว่า เมนูต่างๆ ตรงบริเวณที่มี วงรีเส้นขอบสีเขียว ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยหมดแล้ว  /  นั่นก็แสดงว่า การแปล "ทั้งหน้าเว็บ" จากภาษา French เป็นภาษาไทยได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเสนอวิธีแปล "ภาษาต้นทาง" ที่ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรในครั้งแรก ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทย ทั้งแบบการแปล "ประโยคเดียว" และแบบการแปล "ทั้งหน้าเว็บ" ในครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะครับ

- END -

 1  <  2  <  3