Saturday, March 7, 2020

การ "เพิ่ม" บัญชีบุคคลอื่น ของธนาคารทหารไทยการ "เพิ่ม" บัญชีบุคคลอื่น ของธนาคารทหารไทย 

1  <  2

( ภาพบน ) กรอกไอดีและรหัส ตรงที่ ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


 ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้   ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู "โอนเงิน" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้น ก็คลิ๊กไปที่ ตัววี "V" ตรงที่
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

 ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้น ก็คลิ๊กไปที่เมนู "บัญชี" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้น ก็ให้คลิ๊กไปที่บัญชีที่เราจะทำการโอน

ในที่นี้ ก็คือการที่เราคลิ๊กเลือกไปที่บัญชี ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

 ( ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเวบ" ของเรา ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ  

  ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ "ภาพคน" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

รูปแบบที่สอง


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ "ภาพคน" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

 ( เอาภาพข้างบนนี้ มาลงซ้ำอีกครั้ง จะได้เข้าใจนะครับ ) 


ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


 ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ "บวก" ( + ) ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ "เพิ่มหน้าบัญชี" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


 ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไปจนมีหน้าตามเหมือนในภาพข้างบนนี้

จากนั้น ก็คลิ๊กไปตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

แล้วจะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา 


ภาพบน ) พิมพ์ "ชื่อบัญชี ( ที่เราตั้งชื่อเอง )"
ลงไปตรงบริเวณที่มี 
ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม "ถัดไป" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
     ภาพบน ) หลังจากที่เราคลิ๊กที่ปุ่ม "ถัดไป" ในภาพก่อนหน้านี้ไปแล้ว หน้าเวบก็จะเปลี่ยนไปจนเหมือนภาพที่เห็นในภาพข้างบนนี้

       ที่เปลี่ยนไปก็คือ มีช่องให้กรอกข้อมูลของ Facebook ID: โผล่เพิ่มขึ้นมา ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

       ที่เปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งก็คือ จะมีปุ่ม "ยืนยัน" ปรากฏเพิ่มขึ้นมา ตรงที่ ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


คลิ๊กไปที่เมนู "เพิ่มบัญชี"


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู "เพิ่มบัญชี" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

คือจะมี "ช่องให้กรอก" โผล่ขึ้นมา

ตรงบริเวณที่มี 
กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว  ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ ตัววี "V" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) จะเกิดแถบเมนู "รายชื่อธนาคาร" ขึ้นมา

ให้คลิ๊กเลือกไปที่ "ธนาคารกสิกรไทย" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ชื่อของ "ธนาคารกสิกรไทย" จะมาปรากฏอยู่

ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิ๊กตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ก็จะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา


ภาพบน ) พิมพ์ "เลขที่บัญชีธนาคาร" ที่เราต้องการลงไป 

ตรงบริเวณที่มี 
ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิ๊กตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ก็จะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา     ภาพบน )  พิมพ์ "ชื่อบัญชี ( ที่เราตั้งชื่อเอง )" ลงไปตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

       ซึ่ง "ชื่อบัญชี ( ที่เราตั้งชื่อเอง )" อันใหม่นี้ ( ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) จะซ้ำกับ "ชื่อแรกที่เราพิมพ์" หรือไม่ซ้ำก็ได้ ( ที่พูดว่า "ชื่อแรกที่เราพิมพ์" ก็คืออันที่อยู่ในภาพข้างล่างนี้ ในกรอบสีเนื้อข้างล่างนีั้ ) ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เหมือนกัน หรือจะพิมพ์เหมือนกันก็ได้

       ในตัวอย่างข้างบนนี้ ทีมงานทดลองพิมพ์ให้ไม่เหมือนกับการพิมพ์ครั้งแรก จะได้ดูผลของมัน( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม "ถัดไป" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม "ยืนยัน" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จะมีเลข OTP ( One Time Password ) ส่งมาให้เราทางโทรศัพท์
     ( ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ ก็จะมีเลข OTP ( One Time Password ) ส่งมาให้เราทางโทรศัพท์ 


ภาพบน ) กรอกเลข OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์

ลงไปตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม "ยืนยัน" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
     ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

       ซึ่ง ณ.ตอนนี้ ก็แสดงว่าเราได้ทำการเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว


ปิดหน้าเวบนี้ไปได้เลย 


ภาพบน ) เมื่อไม่มีอะไรทำแล้ว เราก็คลิ๊กไปที่เมนู "ออกจากระบบ

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ซึ่งก็แปลว่าเรา "ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว"


ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิ๊กไปที่เครื่องหมาย กากบาท ( )

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เพื่อปิดหน้าเวบนี้ไป

- END -

1  <  2