Monday, March 16, 2020

การหา Url ของหน้าเว็บ Blog


- หน้า 4 ( หน้าสุดท้าย ) -

1  <  2  <  3  <  4
       ( ภาพบน ) ในหน้าเว็บก่อนหน้านี้ ( หมายถึงหน้าเว็บ 1 ,2 และ 3 ) เราได้พูดถึงส่วนที่เป็น Permalink ( ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ ) เอาไว้เรียบร้อยแล้ว 

       ในหน้าเว็บนี้ เราก็จะไม่พูดถึงส่วนของ Permalink ( ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ ) อีกต่อไปนะครับ

       ในหน้าเว็บนี้ เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เราดำเนินการในส่วนของ  Permalink  เรียบร้อยแล้ว  /  มาดูกันว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปบ้าง    ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 


       ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่กรอบสี่เหลี่ยมว่างๆ ( ซึ่งก็คือพื้นที่สำหรับเขียนบทความ ) ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ แล้วจะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา       ( ภาพบน ) พิมพ์ข้อความที่เราต้องการพิมพ์ลงไปในหน้าว่างๆนั้น  ในตัวอย่างนี้ก็คือการพิมพ์ข้อความลงไป ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 
       ( ภาพบน ) สมมติว่าเราพิมพ์ข้อความที่ต้องการจนเสร็จแล้ว คือ พิมพ์ตัวหนังสือ "ตัวสุดท้าย" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  /  คราวนี้ เราก็มาดูขั้นตอนต่อไปว่าจะต้องทำอะไร  
        ( ภาพบน ) บันทึกงาน  ( Save ) ที่เราเขียน ด้วยการคลิ๊กไปที่ปุ่ม Save ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
     ภาพบน ) ตัวหนังสือที่เขียนว่า Save .... ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )  บอกเราว่า ขณะนี้ ระบบกำลังบันทึก ( Save ) อยู่ 
     ภาพบน ) เมื่อบันทึก ( Save ) เสร็จแล้ว ตัวหนังสือ Save .... ก็จะหายไป เหลือแค่ตัวหนังสือ Save ธรรมดาๆ ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  /  นั่นก็แปลว่าการบันทึก ( Save ) ครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว 


สั่งตีพิมพ์ ( Publish ) ได้เลย

     ภาพบน ) เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ( คือ บันทึก ( Save ) เรียบร้อยแล้ว ) เราก็ตีพิมพ์ หรือออนไลน์บทความของเรา ด้วยการคลิ๊กไปที่ปุ่ม Publish ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  

      ภาพบน ) พอเรากดปุ่ม Publish ในภาพก่อนหน้านี้แล้ว และระบบได้ทำการตีพิมพ์ ( Publish ) เรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะพาเรามาที่หน้าเว็บแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ "โดยอัตโนมัติ"
 

     ภาพบน ) ให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 
      ภาพบน ) ภาพในส่วนที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ในภาพก่อนหน้านี้   


     ภาพบน ) ไฟล์ที่เราพึ่งตีพิมพ์ ( Publish ) จะอยู่ตรงบริเวณที่มี ขีดเส้นใต้สีเขียว ขีดอยู่ในภาพข้างบนนี้นะครับ 

วิธีจัดหมวดหมู่


     ตอนนี้ ไฟล์ที่เราพึ่งตีพิมพ์ ( Publish ) เสร็จไปเมื่อสักครู่นี้ จะยังลอยๆอยู่ เพราะว่าเรายังไม่ได้จัดหมวดหมู่ให้
       สำหรับวิธีจัดหมวดหมู่นั้น ให้ดูข้างล่างนี้นะครับ 

     ภาพบน ) "คลิ๊ก" เพื่อ "ติ๊ก เครื่องหมายถูก" ลงไปตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ตรงหน้าไฟล์ที่เราต้องการจะจัดหมวดหมู่  ซึ่งในที่นี้ ก็คือช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
      ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิ๊กไปที่ "สามเหลี่ยมกลับหัว" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
     ภาพบน ) จะมี "หน้าต่างเมนู" คลี่ลงมาด้านล่าง ปรากฏตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้       ภาพบน ) คลิ๊กเลือกไปที่เมนู New label ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
      ภาพบน ) จะมี "หน้าต่าง" ปรากฏเพิ่มขึ้นมา ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 

     ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิ๊กตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ก็จะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา 


      ภาพบน ) พิมพ์ "ชื่อหมวดหมู่" ตามใจเรา ลงไปตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม OK  ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


      ภาพบน ) ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ บอกเราว่าตอนนี้ "ระบบ" ได้จัดให้ชื่อไฟล์ tuvagroup-Efvhp-A-04-X-590525-0948 เข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ หมวด-E-Shipping ( ที่เราพึ่งพิมพ์ไปเมื่อสักครู่นี้ ) เรียบร้อยแล้ว      ภาพบน ) กล่องข้อความ ( ในภาพก่อนหน้านี้ ) ตรงบริเวณที่มี วงรีเส้นขอบสีเขียว ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ ได้ "หายไปแล้ว" ซึ่งก็หมายความว่า "ระบบ" ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว     ( ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ ก็คือไม่มีอะไรต้องทำเพิ่มเติมแล้ว      ภาพบน ) ถ้าเราไม่ทำอะไรกับหน้าเว็บนี้แล้ว ก็ให้คลิ๊กไปที่เครื่องหมาย กากบาท ( x ) ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เพื่อปิดหน้าเว็บนี้ไป ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

- END -

1  <  2  <  3  <  4