Wednesday, March 11, 2020

การย้ายไฟล์ในอีเมลของ Gmailการย้ายไฟล์ในอีเมลของ Gmail( ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ หน้าจอคอมพิวเตอคร์ของเรา จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้าบนนี้นะครับ 

( ภาพบน ) ให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้  

( ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ในภาพก่อนหน้านี้

สร้างป้ายกำกับ ( โฟลเดอร์ ) ใหม่

( ภาพบน ) เอาเม้าส์ไป "วาง" ( ยังไม่ต้องคลิ๊ก ) ไว้ที่ "ด้านข้างๆ" รูปกล่องจดหมาย

ตรงบริเวณที่
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ขอแทรกนิดนึงครับ


อย่าไปวาง "มือ" ผิดที่นะครับ       ( ภาพบน ) อย่าเอามือไปวางผิดที่นะครับ คืออย่าเอามือไปวางไว้ข้างกล่องจดหมายที่อยู่ตรงบริเวณที่มี ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เพราะว่ามันจะไม่เกิดผลอะไร     ( ภาพบน ) ที่ถูกแล้วคือ จะต้อง "วาง" ( ยังไม่ต้องคลิ๊ก ) ไว้ที่ "ด้านข้างๆ" รูปกล่องจดหมาย

ตรงบริเวณที่
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เท่านั้น มันถึงจะ Active และถูกต้อง        ( ภาพบน ) ผลของการที่เอาเม้าส์ไป "วาง" ( ยังไม่ต้องคลิ๊ก ) ไว้ที่ "ด้านข้างๆ" รูปกล่องจดหมาย  ก็จะเกิดแถบสีชมพู "ยืดออกไปด้านข้าง" ตามแนวที่ ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้( ภาพบน ) เลื่อนเม้าส์มาจิ้มที่ Scoll Bar ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

แล้ว "จิ้มค้างไว้"  


( ภาพบน ) ลาก Scoll bar ลงมาตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จนถึง "ด้านล่างสุด" ( คือไปต่อไม่ได้แล้ว ) 


( ภาพบน ) เลื่อนเม้าส์ไปคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มเติม"

ตรงที่
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้    

       ( ภาพบน ) ผลของการเลื่อนเม้าส์ไปคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มเติม" ในภาพก่อนหน้านี้ ก็จะส่งผลให้ คำว่า "เพิ่มเติม" นั้น เปลี่ยนเป็นคำว่า "น้อยลง" ( ตรงบริเวณที่มี วงรีเส้นขอบสีเขียว ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ )   


( ภาพบน ) จากนั้น ก็คลิ๊กไปที่ Scoll Bar อีกครั้ง

 ( ตรงที่
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )  


ภาพบน ) จากนั้นก็ลาก Scoll bar ลงมาตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จนถึง "ด้านล่างสุด" ( คือไปต่อไม่ได้แล้ว ) อีกครั้งหนึ่ง

ภาพบน ) เลื่อนเม้าส์ไปคลิ๊กที่คำว่า "สร้างป้ายกำกับใหม่"

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

( ซึ่งก็มีความหมายเดียวกับการสร้าง "โฟลเดอร์ใหม่" นั่นเอง ) 

ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการลงไป

ตรงบริเวณที่มี 
ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) คลิ๊กที่ปุ่ม "สร้าง" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ทิ้งไว้สักพัก ( โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร )

ตัวหนังสือนั้นก็จะหายไปจากบริเวณที่มี 
วงรีเส้นขอบสีส้ม ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเวบ" ของเรา ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้าบนนี้นะครับ


ย้ายอีเมลจากกล่องจดหมายขาเข้า

ไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราทำไว้
      ( ภาพบน ) เอามือไปวางไว้บริเวณสี่เหลี่ยมว่างๆ หน้าอีเมลที่เราต้องการจะย้ายโฟลเดอร์  ซึ่งเมื่อดูในภาพข้างบนนี้ ก็คือบริเวณช่องสี่เหลี่ยมตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ "เครื่องหมายถูก" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
     ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ "เครื่องหมายถูก" ในภาพก่อนหน้านี้นั้น จะส่งผลให้เกิด "เมนูใหม่" ขึ้นมา ซึ่งจะมีหน้าตาเหมือนที่ปรากฏอยู่ใน วงรีเส้นขอบสีส้ม ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู "ภาพโฟลเดอร์" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ซึ่งจะมีตัวหนังสือขึ้นมาว่า "ย้ายไปที่
     ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่เมนู "ภาพโฟลเดอร์" ในภาพก่อนหน้านี้นั้น ก็จะเกิด "หน้าต่างเมนู" ขึ้นมา ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จากนั้น ก็คลิ๊กไปที่ Scoll Bar

 ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


 ( ภาพบน ) ลาก Scoll bar ลงมาตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) คลิ๊กเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บอีเมลนี้

       ซึ่งในเคสนี้ ก็คือการคลิ๊กไปที่โฟลเดอร์ชื่อ L02-Twitter- น่าเก็บ  ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ทิ้งไว้สักพัก ( โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร )

ตัวหนังสือนั้นก็จะหายไปจากบริเวณที่มี วงรีเส้นขอบสีส้ม ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเวบ" ของเรา ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้าบนนี้นะครับ

ต้องการจะเปลี่ยน "ชื่อ" โฟลเดอร์ ( ป้ายกำกับ )

ภาพบน ) เอาเม้าส์ไป "วาง" ( ยังไม่ต้องคลิ๊ก ) ไว้ที่ "ด้านข้างๆ" รูปกล่องจดหมาย

ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) ผลของการที่เอาเม้าส์ไป "วาง" ( ยังไม่ต้องคลิ๊ก ) ไว้ที่ "ด้านข้างๆ" ไอคอนรูป "ถังขยุะ"  ก็จะเกิดแถบสีเทา "ยืดออกไปด้านข้าง" ตามแนวที่ ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


( ภาพบน ) เลื่อนเม้าส์มาจิ้มที่ Scoll Bar ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

แล้ว "จิ้มค้างไว้" 

ภาพบน ) ลาก Scoll bar ขึ้นไปตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จนกระทั่งเจอโฟลเดอร์ เอาไว้ Update เวบ
      ( ภาพบน ) เอาเม้าส์ไป "วางไว้ข้างๆ" ตัวหนังสือ เอาไว้ Update เวบ ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

       จากนั้นก็จะเกิด "แถบสีเทา" ปรากฏขึ้นมา ตามแนวที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้เลื่อนเม้าส์ไปคลิ๊กที่ "สัญลักษณ์ 3 จุด"

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จะมี "หน้าต่างเมนู" อันหม่ ปรากฏขึ้นมา

ตรงบริเวณที่มี 
กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) คลิ๊กไปตรงที่เมนูชื่อ แก้ไข ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) สมมติว่าเราได้ "แก้ชื่อ" เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งชื่อที่แก้นั้น ก็อยู่ตรงตรงบริเวณที่มี
 ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิ๊กที่ปุ่ม "บันทึก" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ทิ้งไว้สักพัก ( โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร )

ตัวหนังสือนั้นก็จะหายไปจากบริเวณที่มี วงรีเส้นขอบสีส้ม ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเวบ" ของเรา ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้าบนนี้นะครับ

ย้ายอีเมลจากโฟลเดอร์หนึ่ง ( ที่ไม่ใช่กล่องจดหมายขาเข้า ) ไปไว้อีกโฟลเดอร์หนึ่ง


ภาพบน ) เอาเม้าส์ไป "วาง" ( ยังไม่ต้องคลิ๊ก ) ไว้ที่ "ด้านข้างๆ" รูปกล่องจดหมาย

ตรงบริเวณที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
     ( ภาพบน ) ผลของการที่เอาเม้าส์ไป "วาง" ( ยังไม่ต้องคลิ๊ก ) ไว้ที่ "ด้านข้างๆ" รูปกล่องจดหมาย  ก็จะเกิดแถบสีชมพู "ยืดออกไปด้านข้าง" ตามแนวที่ ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) เลื่อนเม้าส์มาจิ้มที่ Scoll Bar ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

แล้ว "จิ้มค้างไว้" 

ภาพบน ) ลาก Scoll bar ลงมาตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จนเจอโฟลเดอร์ "11-ineterest

ภาพบน ) คลิ๊กไปที่โฟลเดอร์ "11-interest" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ เราจะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ "11-interest" แล้ว

คือหมายความว่า อีเมลที่เราเห็นอยู่ในบริเวณที่มี 
ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

 ก็คืออีเมลที่อยุ่ในโฟลเดอร์  "11-interest"  นั่นเอง


      ( ภาพบน ) เอามือไปวางไว้บริเวณสี่เหลี่ยมว่างๆ หน้าอีเมลที่เราต้องการจะย้ายโฟลเดอร์  ซึ่งเมื่อดูในภาพข้างบนนี้ ก็คือบริเวณช่องสี่เหลี่ยมตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ "เครื่องหมายถูก" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ "เครื่องหมายถูก" ในภาพก่อนหน้านี้นั้น จะส่งผลให้เกิด "เมนูใหม่" ขึ้นมา ซึ่งจะมีหน้าตาเหมือนที่ปรากฏอยู่ใน วงรีเส้นขอบสีส้ม ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้


 ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู "ภาพโฟลเดอร์" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ซึ่งจะมีตัวหนังสือขึ้นมาว่า "ย้ายไปที่


      ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่เมนู "ภาพโฟลเดอร์" ในภาพก่อนหน้านี้นั้น ก็จะเกิด "หน้าต่างเมนู" ขึ้นมา ตรงบริเวณที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จากนั้น ก็คลิ๊กไปที่ Scoll Bar

 ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) ลาก Scoll bar ลงมาตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้        ภาพบน ) คลิ๊กเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บอีเมลนี้ 

       ซึ่งในเคสนี้ ก็คือการคลิ๊กไปที่โฟลเดอร์ชื่อ 09-Google-น่าเก็บ  ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ทิ้งไว้สักพัก ( โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร )

ตัวหนังสือนั้นก็จะหายไปจากบริเวณที่มี วงรีเส้นขอบสีส้ม ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเวบ" ของเรา ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้าบนนี้นะครับ


ภาพบน ) เอาเม้าส์ไป "วาง" ( ยังไม่ต้องคลิ๊ก ) ไว้ที่ "ด้านข้างๆ" รูปโฟลเดอร์อันบนสุด

ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
      ภาพบน ) ผลของการเอาเม้าส์ไป "วางไว้ข้างๆ" รูปโฟลเดอร์อันบนสุด ในภาพก่อนหน้านี้ ก็จะเกิด "แถบสีเทา" ปรากฏขึ้นมา ( คือ "ยืด" ออกมา ) ตามแนวที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 

       แต่เราไม่ต้องสนใจ "แถบสีเทา" ที่ปรากฏขึ้นมานั้นแต่อย่างใด


ภาพบน ) จากนั้น ก็คลิ๊กไปที่ Scoll Bar

 ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) จากนั้นก็ลาก Scoll bar ขึ้นไปตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จนถึง "ด้านบนสุด" ( คือไปต่อไม่ได้แล้ว ) 
 

ภาพบน ) เอาเม้าส์ไป "วาง" ( ยังไม่ต้องคลิ๊ก ) ไว้ที่ "ด้านข้างๆ" รูปกล่องจดหมาย

ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ตัวหนังสือ "กล่องจดหมาย"

 ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ เราจะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ "กล่องจดหมาย" แล้ว

คือหมายความว่า อีเมลที่เราเห็นอยู่ในบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

 ก็คืออีเมลที่อยุ่ใน Inbox ( กล่องจดหมายขาเข้า ) นั่นเอง

ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเวบ" ของเรา ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้าบนนี้นะครับ

ณ.ปัจจุบัน "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างล่างนี้


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอคร์ของเรา จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้าบนนี้นะครับ

ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิ๊กไปที่เครื่องหมาย กากบาท ( x )

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เพื่อปิดหน้าเวบนี้ไป

ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา ก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆ

( คือไม่มีโปรแกรมอะไรเปิดอยู่เลย ) เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ


- END -