Saturday, March 7, 2020

การ "ลบ" บัญชีบุคคลอื่น ของธนาคารทหารไทยการ "ลบ" บัญชีบุคคลอื่น ของธนาคารทหารไทย

1  >  2

( ภาพบน ) กรอกไอดีและรหัส ตรงที่ ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


 ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้  


 ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู "โอนเงิน" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


 ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้น ก็คลิ๊กไปที่ ตัววี "V" ตรงที่
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


 ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้น ก็คลิ๊กไปที่เมนู "บัญชี" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้น ก็ให้คลิ๊กไปที่บัญชีที่เราจะทำการโอน

ในที่นี้ ก็คือการที่เราคลิ๊กเลือกไปที่บัญชี ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้    


 ( ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเวบ" ของเรา ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ  


  ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ "ภาพคน" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


 ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้         ( ภาพบน ) ให้ดำเนินการดังนี้คือ

       ให้เราเลือกบัญชีที่เราจะ "ลบ" เสียก่อน


       สมมติว่าบัญชีที่เราจะลบคือ Kasikorn-visanu


       ก็ให้เราคลิ๊กไปที่เครื่องหมาย ">" ของบัญชี Kasikorn-visanu ซึ่งอยู่ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้   ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ จะมีข้อมูลของบัญชี Kasikorn-visanu

ปรากฏอยู่ตรงบริเวณที่มี 
กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


 ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู สัญลักษณ์ "ถังขยะ" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้นเราก็คลิ๊กไปที่เมนู "ใช่" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) หน้าเวบกำลัง "ลบ" บัญชีตามคำสั่งของเรา


     ( ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้  ซึ่ง ณ.ตอนนี้ บัญชี Kasikorn-visanu จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้ว


เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ปิดหน้าเวบนี้ไป


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู "ออกจากระบบ" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) หน้าเวบจะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ซึ่งก็แปลว่าเรา "ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว"


ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิ๊กไปที่เครื่องหมาย กากบาท ( )
ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เพื่อปิดหน้าเวบนี้ไป

หน้าถัดไป
1  >  2