Thursday, March 26, 2020

การใช้โปรแกรม Paint


วิธีส่งภาพด้วยโปรแกรม Paint
1  >  2  >  3

 ( ภาพบน ) สมมติว่าคุณเห็นสินค้าแบดมินตัน ในภาพข้างบนนี้แล้ว อยากจะได้ขึ้นมา


       ( ภาพบน ) แต่บังเอิญว่าการจะสั่งซื้อสินค้าครั้งนี้ มันจะต้องใส่รายละเอียดด้วยว่าต้องการให้สินค้าเป็นแบบไหน คือเราต้องกรอกรายละเอียดตรงที่มี เส้นประสีม่วง ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้       ( ภาพบน ) สมมติว่าก่อนที่เราจะกรอกรายละเอียดนั้น มันมีช่องตัวเลือกแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ / ซึ่งเมื่อเราเข้าไปเลือกแล้ว ก็จะเป็นเหมือนในภาพข้างล่างนี้


       ( ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือสิ่งที่คุณเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ประเด็นก็คือว่า คุณจะ " สื่อสาร " กับทีมงานอย่างไรว่า ก่อนทำการสั่งซื้อ ขอให้ทีมงานทำการเลือกตัวเลือกให้เหมือนในภาพข้างบนนี้ / ซึ่งการที่จะมานั่งพิมพ์ทีละบรรทัด มันอาจยาก และเสียเวลานาน

       วิธีที่ดีที่สุดคือการ " ส่งภาพ " ที่อยู่ข้างบนนี้ ใส่มาในเมลล์ แล้วก็ส่งเมลล์มาให้กับทีมงานเลย / เพื่อที่ว่า พอทีมงานได้เปิดเมลล์คุณอ่านแล้ว ก็จะได้ใส่ตัวเลือกเลียนแบบที่คุณเลือกไว้ในภาพข้างบนนี้ได้เลย

       แต่ปัญหาคือ จะส่งภาพอย่างไร? ใช้โปรแกรมอะไรทำภาพ? และโปรแกรมนั้น ใช้งานอย่างไร?

       คำตอบก็คือ เราจะใช้โปรแกรม Paint กันครับ

       ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรม Paint ? คำตอบก็คือว่า เพราะโปรแกรม Paint มันเป็นโปรแกรมฟรีที่แถมมากับ Windows ทุกเครื่องอยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาโหลดจากที่ไหนเลยครับ / ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือว่า เราต้องมาหาก่อนว่าจะเปิดโปรแกรม Paint ได้อย่างไร  โดยสมมติเอาว่าคุณใช้ Windows 8 อยู่นะครับ โดยหน้าจอเริ่มต้นของ Windows 8 ก็จะเป็นเหมือนในรูปข้างล่างนี้ ( ภาพบน ) หน้าจอเริ่มต้นของ Window 8

( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่รูป " แว่นขยาย "
ซึ่งอยู่บริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน

( ภาพบน ) จะเกิดแถบสี่เหลี่ยมลากยาวลงมา
และเกิดมีช่องสี่เหลี่ยมสีขาว ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยุ่ในภาพข้างบน

( ภาพบน ) ให้พิมพ์คำว่า paint
ลงไปในช่องสีขาวที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน

( ภาพบน ) มันจะเกิดตัวเลือกขึ้นมา
เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ( ที่มี ปีกกาสีม่วง )

( ภาพบน ) เลื่อนเม้าส์ไปใกล้ๆรูปโปรแกรม Paint 
ซึ่งอยู่บริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน

( ภาพบน ) แล้วคลิ๊กขวา 1 ครั้ง

( ภาพบน ) จะเกิดแถบคำสั่งขึ้นมา
เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ( ที่มี ปีกกาสีม่วง )


( ภาพบน ) เลื่อนเม้าส์ไปที่คำว่า Pin to Taskbar 
ซึ่งอยู่บริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน


( ภาพบน ) แล้วคลิ๊กซ้าย 1 ครั้ง

( ภาพบน ) แถบคำสั่งก็จะหายไป

( ภาพบน ) ย้อนกลับมาดูหน้าจอทั้งหมดอีกครั้ง

( ภาพบน ) หารูปที่เขียนไว้ว่า Desktop 
ซึ่งมักจะอยู่บริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน


( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่รูปที่เขียนไว้ว่า Desktop 
ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน


( ภาพบน ) หน้าจอก็จะเข้าสู่โหมด Desktop 

( ภาพบน ) ให้ดูไปที่บริเวณ Task bar
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน


( ภาพบน ) จะเห็นภาพจานสี ของโปรแกรม Paint ฝังตัวอยู่ใน Task bar
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน
 

( ภาพบน ) คลิ๊ก 1 ครั้งเพื่อเปิดโปรแกรม Paint 


ภาพบน ) จากนั้น โปรแกรม Paint ก็จะถูกเปิดขึ้นมา และมีหน้าตาเหมือนในรูปข้างบนครับ( ภาพบน ) ให้ดูตรงบริเวณส่วนนี้ของโปรแกรมครับ
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน
  

( ภาพบน ) ให้ดูตรงรูปสามเหลี่ยมกลับหัว
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน

( ภาพบน ) คลิ๊กเม้าส์ไปที่สามเหลี่ยมกลับหัวดังกล่าว 1 ครั้ง 
ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน

( ภาพบน ) จะเกิดแถบคำสั่งขึ้นมา
เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ( ที่มี ปีกกาสีม่วง )
 

( ภาพบน ) เลื่อนเม้าส์ไปที่คำว่า New 
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน
 
แล้วคลิ๊ก 1 ครั้ง

( ภาพบน ) จะเห็นสัญลักษณ์กระดาษสีขาว
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน
 


( ภาพบน ) คลิ๊กเม้าส์ไปที่สามเหลี่ยมกลับหัวอีก 1 ครั้ง 
ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน

( ภาพบน ) เลื่อนเม้าส์ไปที่คำว่า Open 
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน
 
แล้วคลิ๊ก 1 ครั้ง 


( ภาพบน ) จะเห็นสัญลักษณ์ Open
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน
  

( ภาพบน ) ทำซ้ำแบบเดิมอีก แล้วเลื่อนเม้าส์ไปที่คำว่า Save 
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน
 
แล้วคลิ๊ก 1 ครั้ง  

( ภาพบน ) ทำซ้ำแบบเดิมอีก แล้วเลื่อนเม้าส์ไปที่คำว่า Undo 
ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบน
 
แล้วคลิ๊ก 1 ครั้ง   

( ภาพบน ) พอทำครบแล้ว ก็จะมีสัญลักษณ์ทั้ง 4 อัน
อยู่ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพบนครับ


      ภาพบน ) ถึงตอนนี้ โปรแกรม Paint ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับ

       เดี๋ยวในหน้าถัดไป จะเป็นการเริ่มใช้โปรแกรม Paint กันแล้วครับ


หน้าถัดไป

1  >  2  >  3