Monday, March 16, 2020

การหา Url ของหน้าเว็บ Blog


- หน้า 3 -

1  <  2  <  3  >  4 

การเลือก ตัวลือกแบบ Custom Permalink 

       ในหน้าเว็บนี้ ผมจะแสดงให้ดูถึงการเลือกตัวเลือกแบบ Custom Permalink นะครับ  มาเริ่มต้นกันตั้แต่การกดปุ่ม New Post เลย

 ( ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม New post  ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้         ( ภาพบน ) ระบบจะพาเรามาที่หน้าเว็บแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ซึ่งในหน้าเว็บข้างบนนี้ ก็คือหน้าเว็บว่างๆ ที่เอาไว้ให้เราเขียนบทความใหม่ๆลงไป แล้วก็ตีพิมพ์ ( Publish ) คือเอาบทความที่เขียนไว้ ไปออนไลน์ในโลกโซเชียลนะครับ 


 ( ภาพบน ) ให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้   

 ( ภาพบน ) ภาพของส่วนที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ในภาพก่อนหน้านี้ 


       ( ภาพบน ) ให้คลิ๊กไปที่กรอบสี่เหลี่ยมว่างๆ ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ แล้วจะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา  
       ( ภาพบน ) พิมพ์ "ชื่อไฟล์" ลงไปตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้  ซึ่ง "ชื่อไฟล์" ที่ว่านี้ เราตั้งขึ้นเองตามใจขอบได้เลยนะครับ 
 ภาพบน ) ลาก "แถบน้ำเงิน" ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้  เพื่อให้ครอบคลุม "ชื่อไฟล์" ที่เราพึ่งพิมพ์เมื่อสักครู่นี้ ภาพบน ) "คลิ๊กขวา" แล้วจะเกิดเมนู "คลี่" ลงมาด้านล่าง จากนั้น ให้เลือกค่าสั่ง Copy ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้มาคลิ๊กตรงตัวอักษร Permalink ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

    ภาพบน ) จะมีตัวเลือกสองตัวปรากฏขึ้นมาตรงบริเวณที่มี วงรีเส้นขอบสีเขียว ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้  /  เขียนไว้ว่า Automatic Permalink และ Custom Permalink
     ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ตัวเลือก Custom Primalink  ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

     ภาพบน ) จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวว่างๆ  ปรากฏขึ้นตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


    ( ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิ๊กไปที่กรอบสี่เหลี่ยมว่างๆ ตรงบริเวณที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ แล้วจะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา 
     ( ภาพบน ) "คลิ๊กขวา" แล้วจะเกิดเมนู "คลี่" ลงมาด้านล่าง จากนั้น ให้เลือกค่าสั่ง Paste ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้       ( ภาพบน ) ข้อความที่เรา Copy ไว้ก่อนหน้านี้ ( ในภาพก่อนหน้านี้ ประมาณ 7 ภาพ ) ก็จะมาวาง ( มา Paste ) อยู่ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้     ( ภาพบน ) "เมื่อรอสักพัก" ( ประมาณ 1 - 2 วินาที ) ก็จะมี Url เป็นตัวหนังสือสีเทาๆ ปรากฏขึ้นมาตรงบริเวณที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ซึ่งภารกิจของเราในขั้นตอนต่อไป ก็คือการ "เก็บ Url อันนี้เอาไว้ใช้"


มาเริ่มการเก็บ Url กันเลยครับ     ( ภาพบน ) ลาก "แถบน้ำเงิน" คลุม Url ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้       ( ภาพบน ) "คลิ๊กขวา" แล้วจะเกิดเมนู "คลี่" ลงมาด้านล่าง จากนั้น ให้เลือกค่าสั่ง Copy ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้      ภาพบน ) เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา ( จะมีอยู่ใน PC ทุกเครื่องอยู่แล้วครับ - เป็นโปรแกรมพื้นฐาน ) จากนั้น ก็ให้คลิ๊กตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ก็จะเกิด "เคอร์เซอร์" ขึ้นมา      ภาพบน ) "คลิ๊กขวา" แล้วจะเกิดเมนู "คลี่" ลงมาด้านล่าง จากนั้น ให้เลือกค่าสั่ง Paste ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
     ภาพบน ) ชื่อไฟล์ที่เรา Copy ไว้ก่อนหน้านี้ ( ในภาพก่อนหน้านี้ประมาณ 4 ภาพ ) ก็จะมาวาง ( มา Paste ) อยู่ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู "Edit" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้        ภาพบน ) หน้าต่างเมนูจะคลี่ลงมาข้างล่าง จากนั้น ก็คลิ๊กเลือกไปที่เมนู "Select All" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้     ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กเลือกไปที่เมนู "Select All" ในภาพก่อนหน้านี้นั้น จะทำให้เกิด "แถบน้ำเงิน" ครอบคลุมตัวอักษรทั้งหมด ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้    ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู "Edit" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ "อีกครั้ง"
    ภาพบน ) หน้าต่างเมนูจะคลี่ลงมาข้างล่าง จากนั้น ก็คลิ๊กเลือกไปที่เมนู "Copy" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  
ภาพบน ) เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา

ภาพบน ) คลิ๊กไปที่เมนู Paste ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


      ( ภาพบน ) ชื่อไฟล์ที่เรา Copy ไว้ก่อนหน้านี้ ( ในภาพก่อนหน้านี้ประมาณ 5 ภาพ ) ก็จะมาวาง ( มา Paste ) อยู่ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

       จากนั้นเราก็ Save ไฟล์ Word นี้เอาไว้ในเครื่องของเรา  /  ซึ่งขั้นตอนการ Save ไฟล์ Word นี้เอาไว้ในเครื่อง ผมจะไม่ขออธิบายนะครับ คุณผู้อ่านทำกันเป็นอยู่แล้ว


หมายเหตุ - 
ไฟล์ที่เห็นในโปรแกรม Microsoft Word ข้างบนนี้ ก็คือ Url ของหน้าเว็บ Blog ที่เราจะส่งให้เพื่อนนั่นเอง

       คือหมายความว่า ถ้าต้องการจะส่ง Url ไปให้เพื่อน  เราก็แค่ Copy ชื่อไฟล์ ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้  ส่งไปให้เพื่อนทาง Line หรือทาง อีเมล ได้เลยครับ


ขั้นตอนการเก็บ Url ก็เสร็จเพียงเท่านี้


     ตอนนี้ขั้นตอนการเก็บ Url เพื่อที่จะส่งไปให้เพื่อน ) แบบ Custom Permalink ก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับ  /  ในหน้าเว็บถัดไป ผมจะพูดถึงการพิมพ์บทความลงหน้าเว็บ Blog แล้วก็ออกอากาศ หรือตีพิมพ์ออนไลน์ ( Publish ) แล้วนะครับ

หน้าถัดไป
1  <  2  <  3  >  4