Saturday, August 27, 2022

650826-0008

 

* * * บทแผ่เมตตาที่ถูกต้องที่สุด อยู่ที่ลิงก์นี้ครับ   https://www.youtube.com/watch?v=g__-6_gHUUI  

       ซึ่งพระพุทธเจ้าทานใช้อันนี้บทเดียวเท่านั้น ไม่มีบทอื่นครับ อันนี้ยืนยันได้

       ตัวผมทองได้แล้ว แต่คนที่ยังท่องได้ไม่หมด ก็ใช้วิธีเปิดลิงก์ Youtube นี้ แล้วคิดตามไปก็ได้ครับ


* * * เรื่องการส่งบุญให้เฉพาะตัวนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะครับ แต่พระสาวกเขาจะสอนมา ก็ใช้ได้บ้าง แต่จะสู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลย แต่ก็เอาเป็นว่าให้รู้ไว้ประดับความรู้ก็ได้ครับ

       การส่่งบุญเฉพาะตัวที่ผมพูดถึงนี้ ก็เป็นดังนี้ครับ

       "ด้วยบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าสั่งสมมา ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ทั้งที่ยังระลึกไม่ได้ก็ดี และบุญที่ข้าพเจ้าได้ยึดเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะในบัดนี้  

       ขอให้ผลบุญทั้งหมดนี้ จงสำเร็จแก่ "สิ่งๆหนึ่ง" ใน "อสังขตาธาตุ วิราคะธรรม" ( อ่านว่า อะ-สัง-ขะ-ตา-ธา-ตุ-วิ-รา-คะ-ธรรม ) ขอให้ "สิ่งๆหนึ่ง" ใน "อสังขตาธาตุ วิราคะธรรม" จงมีความสุขเถิด

       ขอให้ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาและบิดาทั้งในชาตินี้และอดีตชาติของข้าพเจ้า  / ขอให้มารดาและบิดาทั้งในชาตินี้และอดีตชาติของข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิด 

       ขอให้ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของตัวข้าพเจ้าเองทั้งในชาตินี้และอดีตชาติของข้าพเจ้า  / ขอให้ญาติทั้งหลายของตัวข้าพเจ้าเองทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ จงมีความสุขเถิด 

       ขอให้ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบาอาจารย์ของตัวข้าพเจ้าเองทั้งในชาตินี้และอดีตชาติของข้าพเจ้า  / ขอให้ครูบาอาจารย์ของตัวข้าพเจ้าเองทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ จงมีความสุขเถิด 

       ขอให้ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ท่านเทพเทวดาทั้งหลาย  / ขอให้ท่านเทพเทวดาทั้งหลาย จงมีความสุขเถิด 

       ขอให้ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย  / ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุขเถิด 

       ขอให้ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตตานังทั้งปวงในสังขตาธาตุ ( อ่านว่า สัง-ขะ-ตา-ธา-ตุ )  / ขอให้สัตตานังทั้งปวงในสังขตาธาตุ จงมีความสุขเถิด 


* * * ความแตกต่างกันของการแผ่เมตตาของพระพุทธเจ้า กับคำแผ่เมตตาของสาวกจะมีดังนี้ครับ

ประการที่ 1 - ถ้าเราแผ่เมตตาเฉพาะตัว เช่นแผเมตตาให้วิญญานชื่อ A โดยใช้คำว่า "ด้วยบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าสั่งสมมา ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ทั้งที่ยังระลึกไม่ได้ก็ดี และบุญที่ข้าพเจ้าได้ยึดเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะในบัดนี้  

       ขอให้ผลบุญทั้งหมดนี้
จงสำเร็จแก่นาย A ขอให้นาย A จงเป็นสุขเถิิด"

       ปัญหาคือ ถ้าวิญญานนาย A "ไม่รับบุญนั้น" ด้วยเหตุที่ว่า ยังโกรธเราอยู่ ( เช่นเป็นเจ้ากรรมนายเวร ) หรือ วิญญาณนาย A เป็ํนคนที่ฆ่าตัวตาย ก็เลยคิดวนเวียนแต่ในเรื่องความเศร้า ไม่ทันได้ฟังการแผ่เมตตาของเรา การแผ่เมตตานั้นก็จะสูญเปล่า

       "แต่" ถ้าเราแผ่เมตตาตามแบบของพระพุธเจ้า ( คือแผ่ตามลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=g__-6_gHUUI ) สมมติว่า วิญญานนาย A "ไม่รับบุญนั้น" แต่เทวดาและกายทิพย์ที่อยู่รอบข้าง ก็จะได้รับบุญที่เราแผ่เมตตาทันที 
 
       เราอุตส่าห์สร้างมุญของเรามาด้วยความยากลำบาก  สมมติว่าความยากลำบากนั้นเทียบเป็นเงิน 1 ล้านบา พอเราเอาบุญนั้นมาแผ่เมตตา แล้วเราแผ่เมตตาตามแบบของพระพุทธเจ้า ( คือแผ่ตามลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=g__-6_gHUUI ) ก็คือ ทุกคนจะได้รับเงิน 1 ล้านบาทของเราเท่ากันทุกคน ทั้งวิญญาณนาย A และกายทิพย์คนอื่นๆ

       แต่ถ้าเราแผ่เมตตาเฉพาะตัวด้วยการกล่าวว่า  "ด้วยบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าสั่งสมมา ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ทั้งที่ยังระลึกไม่ได้ก็ดี และบุญที่ข้าพเจ้าได้ยึดเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะในบัดนี้  

       ขอให้ผลบุญทั้งหมดนี้
จงสำเร็จแก่นาย A ขอให้นาย A จงเป็นสุขเถิิด"  แล้วนาย A ไม่รับบุญนั้น ก็เหมือนกับเงิน 1 ล้านบาทที่เราให้ไปนั้น หายไปเลย ไม่มีใครได้ประโยชน์เลย - น่าเสียดาย  


       สรุปว่า ให้แผ่เมตตาตามแบบของพระพุธเจ้าดีที่สุด ( คือแผ่ตามลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=g__-6_gHUUI )

       ถึงจะยาวหน่อย แต่ว่ามันถูกต้องและครอบคลุมทั้งหมด  /  สำหรับวิธีการท่องของผม ก็ใช้วิธีค่อยๆท่องไปวันละนิด สักวันหนึ่งก็จะจำได้ทั้งหมดเอง ข้อดีคือสามารถนำไปใช้ได้ตลอดกาล ใช้ได้ทุกที่ เหนื่อยแค่ครั้งเดียว ( คือเหนื่อยในการค่อยๆท่องจำ ) แต่ว่าใช้ได้ตลอด 


ประการที่ 2 - สมมติว่ามีเทวดาอาศัยอยู่ในต้นไม้หน้าบ้าน "แต่เราไม่รู้" ( เพราะเราไม่มีตาทิพย์ ) ถ้าเราแผ่เมตตาแบบเฉพาะตัว  เทวดาท่านนี้ก็จะไม่ได้รับผลบุญนั้น

       แต่ถ้าเราแผ่เมตตาตามหลักของพระพุทธเจ้า  แม้ว่า เราจะไม่รู้ว่ามีเทวดาอยู่ที่ต้นไม้นั้น  แต่เทวดาท่านนั้นก็จะได้รับผลบุญจากเราอยู่ดี ( แม้ว่าเราจะไม่รู้ก็ตาม )  /  เมื่อเทวดาที่รับบุญจากเรา เขาก็จะรักเรา ( อันนี้มีปรากฏอยู่ในคำแผ่เมตตาด้วย ลองฟังให้ดีนะครับ - คือฟังที่ลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=g__-6_gHUUI  )


- จบ -