Sunday, August 28, 2022

สัทธิวิหาริก

 

สัทธิวิหาริก 


       สัทธิวิหาริก ( อ่านว่า สัด-ทิ-วิ-หา-ริก ) - คำเรียกผู้ได้รับการอุปสมบทแล้ว, ถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์องค์ใดก็เป็นสัทธิงวิหาริกของพระอุปัชฌาย์องค์นั้น  ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://th.wiktionary.org/wiki/สัทธิวิหาริก 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -