Wednesday, February 23, 2022

อาสนะ

 

อาสนะ


       อาสนะ หมายถึงที่นั่ง เครื่องปูรองนั่ง สำหรับพระสงฆ์ ส่วนใหญ่จะหมายถึงผ้าปูรองนั่ง เช่น พรมหรือผ้าที่ตัดเย็บเป็นผืนสี่เหลี่ยมเล็กๆ พอนั่งได้คนเดียว เรียกว่า ผ้าอาสนะ

       แม้ผ้าขาวยาวๆ ที่ปูลาดให้พระนั่งในเวลาทำพิธีก็เรียกว่า อาสนะ เช่นกัน 


- จบ -