Sunday, May 30, 2021

Short Cut ในการ Copy ภาพ ให้อยู่ใน Layer เดียวกัน

 

Short Cut ในการ Copy ภาพ ให้อยู่ใน Layer เดียวกัน


ภาพบน ) ภาพต้นแบบ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขั้นตอนที่ 1 : ใช้เครื่องมือ Selection เลือกพื้นที่ก่อน

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขอแทรกนิดนึงครับ    


       เครื่องมือสำหรับการทำ Selection ( การเลือก ) มีอยู่หลายแบบ แต่ที่นิยมกัน ก็คือ 2 แบบข้างล่างนี้นะครับ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เครื่องมือ แบบที่ 1 : Rectangular Marquee Tool

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ Rectangular Marquee Tool ที่อยู่ที่ "กล่องเครื่องมือ" 

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool ที่เราคลิ๊กเลือกไป 

จะมีสัญลักษณ์เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


ภาพข้างบนนี้มาจาก thenounproject.com- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เครื่องมือ แบบที่ 2 : Lasso Tool 

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ Lasso Tool ที่อยู่ที่ "กล่องเครื่องมือ" 

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) เคอร์เซอร์ เมาส์ จะเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์ เชือกวงรี  

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

เครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Lasso Tool    
:/ ในครั้งนี้ เราเลือกใช้ แบบที่ 2 คือ Lasso Tool นะครับภาพบน ) คลิ๊กไปที่ Lasso Tool ที่อยู่ที่ "กล่องเครื่องมือ" 

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) เคอร์เซอร์ เมาส์ จะเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์ เชือกวงรี  

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

เครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Lasso Tool 
 ภาพบน ) กลับมาดูที่ภาพต้นแบบ


ภาพบน ) เอาเครื่องมือ Lasso Tool ( ที่เราเลือกไว้จากกล่องเครื่องมือ )

ไป "วงรอบ" ภาพต้นแบบ - เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) หลังจากที่ใช้เครื่องมือ Lasso Tool ทำการ "วงรอบ" ภาพต้นแบบแล้ว

ก็จะเกิด "เส้นประ" วิ่งรอบภาพ เหมือนตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากใช้เครื่องมือ Lasso Tool เรียบร้อบแล้ว

ก็ถึงเวลาที่ต้องกดปุ่ม 3 ปุ่มข้างล่างนี้ ( เรียงตามลำดับ )

แล้ว "ค้าง" เอาไว้ 


ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ภาพบน ) อันดับ 1 : กด ปุ่ม Alt "ค้าง"ภาพบน ) อันดับ 2 : กด ปุ่ม Shift "ค้าง" ภาพบน ) อันดับ 3 : กด ปุ่ม Control "ค้าง- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขั้นตอนที่ 3 : เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปวางไว้ในพื้นที่ Selection

แล้วคลิ๊ก "ค้าง"


ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ภาพบน ) ให้เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปวางไว้บริเวณใดก็ได้

ที่อยู่ในพื้นที่ Selection ( คือเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปวางในพื้นที่ ที่มี "เส้นประ" วิ่งรอบภาพ )

ยกตัวอย่างเช่น เอาไปไว้ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิก "ค้าง"Lasso Tool


ลูกศรพิเศษ

        ภาพบน ) เมื่อเราเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปวางไว้บริเวณใดก็ได้ ที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ Selection ( คือเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปวางในพื้นที่ ที่มี "เส้นประ" วิ่งรอบภาพ ) แล้วเราก็คลิ๊ก "ค้าง" นั้น

        ผลของการที่เราคลิ๊ก "ค้าง" นั้น ก็จะทำให้ เคอร์เซอร์ เมาส์ ของเราเปลี่ยนจากรูปของ Lasso Tool ไปเป็น ลูกศรพิเศษ แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขั้นตอนที่ 4 : หลังจากเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปวางไว้ในพื้นที่ Selection

แล้วคลิ๊ก "ค้าง" แล้ว  /  จากนั้นก็ให้ "ลาก" เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปอีกด้านหนึ่ง 


ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ภาพบน ) "ลาก" เมาส์ภาพบน ) "ลาก" เมาส์ ไปตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ซึ่งจะเห็นได้ว่า มี ภาพที่เหมือนต้นฉบับอีกภาพหนึ่ง ปรากฏขึ้นมาใหม่

และภาพที่ปรากฏขึ้นมาใหม่นั้น ก็ "
ติด" มาพร้อมกับ เคอร์เซอร์ เมาส์ ด้วยภาพบน ) "ปล่อย" ปุ่มเมาส์ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน" การ คลิ๊ก แล้ว ลาก เคอร์เซอร์ เมาส์

ซึ่งเมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

จะเห็นได้ว่า มีตัวต้นแบบยืนอยู่ภาพเดียว ในตำแหน่ง 
A.ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง" การ คลิ๊ก แล้ว ลาก เคอร์เซอร์ เมาส์ แล้ว "ปล่อย" ปุ่มเมาส์แล้ว

       ซึ่งเมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

จะเห็นได้ว่ามี ภาพที่เหมือนต้นฉบับอีกภาพหนึ่ง มาปรากฏที่ตำแหน่ง B. แล้ว
 


- END -