Friday, September 17, 2021

วิธีเอาโปรแกรม Line ลงเครื่อง PC

 

วิธีเอาโปรแกรม Line ลงเครื่อง PC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

การเตรียมเครื่องมือ

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


       ปัญหาใหญ่ของการลงโปรแกรม Line ลงในเครื่อง PC ก็คือ เราจะ "ไม่สามารถSign Up ( สมัครใหม่ ) ได้ 

       ถ้าไม่เชื่อ ก็ลองโหลดโปรแกรม Line แบบ ลง PC มาไว้ในเครื่องดูก็ได้ครับ แล้วคุณจะพบว่า คุณ "ไม่สามารถSign Up ( สมัครใหม่ ) ได้จริงๆ  /  ดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีในหน้าเว็บนี้นะครับ


       ที่เราจะต้องมีก่อน ก็คือ

       1.อีเมล ของ gmail ยกตัวอย่างเช่น tuvagroup@gmail.com  ( อันนี้เป็นตัวอย่างสมมติเฉยๆนะครับ )  ถ้าคุณผู้อ่านยังไม่มีอีเมลอันนี้ ให้ไปสมัครที่ โดยไปที่   https://www.google.co.th/  แล้ว Search ด้วยคำว่า สมัคร gmail  


       2.โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง ( เอาไว้รับเลขรหัส ( ที่ใช้ตอนสมัคร ) เฉยๆครับ )


       3.PC หรือ Notebook ที่ต้องการจะเอาโปรแกรม Line ไปใส่เอาไว้ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม BlueStacks ( ฟรี )

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
      ( ภาพบน )

* * * ให้ไปที่ลิงก์  https://software.thaiware.com/11277-BlueStacks-PC-Download.html


* * * จากนั้น ให้คลิกไปที่ปุ่ม ดาวน์โหลด ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

      ( ภาพบน )

* * * หน้าเว็บจะเปลี่ยนไปจนเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


* * * คลิกไปที่ปุ่ม ดาวน์โหลด ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. ทำการ Install โปรแกรม 

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -            ( ภาพบน )

* * * เมื่อเปิดหน้า โปรแกรม BlueStacks 4 ขึ้นมา จะปรากฏหน้าต่างของแอป Google Play Store 


* * * เมื่อจะเปิด Google Play Store เราก็ต้อง "ใช้ อีเมลของ Gmail ที่เตรียมไว้ตั้งแต่แรก" เพื่อทำการ เข้าสู่ระบบ ( Login ) บัญชี Google Play Store - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. หาแอป LINE แล้วติดตั้ง

ข้างล่างนี้ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) ผลของการ เข้าสู่ระบบ ( Login ) บัญชี Google Play Store      

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนีั้ภาพบน ) คลิกไปที่ ส่วนของ Search

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการ คลิกไปที่ ส่วนของ Search 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา 

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ ภาพบน ) ให้พิมพ์คำว่า "line" ลงไปที่ ช่อง Search นั้น

( ตรงบริเวณที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 
ภาพบน ) ผลของการ พิมพ์คำว่า "line" ลงไปที่ ช่อง Search 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

จะเห็นได้ว่า มีตัวเลือก "คลี่" ลงมาด้านล่างภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ตัวเลือก line

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา 

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม ติดตั้ง

ตรงตำแหน่ง ที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) หลังจาก "ติดตั้ง" ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

ก็จะปรากฏ Shortcut ของ โปรแกรม Line ขึ้น

ตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ขอแทรกนิดนึงครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

จะมี Shortcut "อีกอันหนึ่ง" ปรากฏอยู่ที่ Desktop ด้วย

เป็น Shortcut "อันเล็ก" และ มีความสำคัญด้วย

( จะอธิบายความสำคัญ -ที่ด้านล่างๆของหน้าเว็บนี้ครับ )


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        ( ภาพบน ) นอกจากจะมี Shortcut ปรากฏขึ้นที่ โปรแกรม Bluestacks อันนึงแล้ว ( ตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ใน "ภาพก่่อนหน้านี้" )  เมื่อสังเกตุดีๆ ก็จะเห็นได้ว่า ได้ปรากฏ Shortcut ของ line “อันเล็ก” บน Desktop ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ด้วย

       ซึ่ง Shortcut ของ line “อันเล็ก” ที่ว่านี้จะมีความสำคัญกับเนื้อหาในหน้าเว็บนี้ด้วยนะครับ ซึ่งจะได้อธิบายให้ฟังตอนท้ายๆของหน้าเว็บนี้นะครับ  ตอนนี้ ให้รู้ไว้แค่นี้ก่อน ( คือรู้ว่า จะมี Shortcut ของ line ปรากฏขึ้น 2 ที่ คือ ที่ โปรแกรม Bluestacks อันนึง และที่ Desktop อีกอันนึง ) 


- - - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - - 
 


ภาพบน ) ให้ Double Click ไปที่ Shortcut ของ โปรแกรม Line

 ( Shortcut อันที่อยู่ภายในบริเวณของ โปรแกรม Bluestacks )

( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 
ภาพบน ) ผลของการ

Double Click ไปที่ Shortcut ของ โปรแกรม Line

Shortcut อันที่อยู่ภายในบริเวณของ โปรแกรม Bluestacks )

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา 

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

( คือเข้ามาใน โปรแกรม Line เรียบร้อยแล้ว )


ภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ เมนู การตั้งค่า

ตรงตำแหน่ง ที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ตัวเลือก line

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา 

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ เมนู บัญชี

ตรงตำแหน่ง ที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ เมนู บัญชี 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา 

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ


ภาพบน ) คลิกไป ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

แล้วกรอก หมายเลขโทรศัพท์  /  ซึ่งเบอร์โทรศัพท์ที่ว่านี้

ก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ บอกให้ "เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรก"

 ( ที่บอกไว้ ตั้งแต่ตอนต้นๆ ของหน้าเว็บนี้ ) 
จะมีตัวเลขส่งมาให้เราทางโทรศัพท์

( ที่เป็นเบอร์ ของเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกลงไปที่ PC ) 

จากนั้น ก็ให้นำตัวเลขดังกล่าว ไปกรอกที่หน้าจอ PC ของเรา
ภาพบน ) หลังจากกรอกเลข ( ที่ได้จาก Message ทางโทรศัพท์ )

ลงไปที่ PC และ "ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว"

เบอร์โทรศัพท์ของเรา ก็จะไปปรากฏอยู่

ตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิกไป ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

แล้วกรอก อีเมล  


ขอแทรกนิดนึงครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ในขั้นตอนนี้ ใช้ อีเมล อะไรก็ได้ นะครับ!

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Outook , Gmail , Yahoo ฯลฯ

       ( ภาพบน ) ในขั้นตอนนี้ เราสามารถใช้อีเมลอะไรใส่เข้าไปก็ได้นะครับ  อย่างของผม ผมใช้ Outlook.com กรอกลงไป เพราะผมใช้อีเมลของ Outlook เป็นหลักนะครับ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เพียงแต่ว่า ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

( ตอนที่ Log in เข้า Google Play )

ควรจะใช้ Gmail ดีกว่า


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ภาพบน ) ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ( ตอนที่ Log in เข้า Google Play )

ควรจะใช้ Gmail ดีกว่า เพราะมันจะง่ายกว่ามากเลยครับ


- - - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - -   
ภาพบน ) จะมี ตัวเลข ส่งมาให้เราทางอีเมล

( ที่เป็นอีเมล ที่เรากรอกลงไปที่ PC ) 

แล้วเราก็เปิดอีเมลนั้น แล้วนำตัวเลขดังกล่าว

( ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 

 ไปกรอกที่หน้าจอ PC ของเรา


ภาพบน ) หลังจากกรอก ตัวเลข ส่งมาให้เราทางอีเมล

ลงไปที่ PC และ "ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว"

จะมีข้อความว่า “ลงทะเบียนแล้ว

ปรากฏที่ ลูกศรสีส้ม ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) คลิกไปที่ หน้าหลัก ( สัญลักษณ์รูปบ้าน )

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

แต่” ยังไม่ต้องปิดโปรแกรม Line 

( คือ แค่คลิกไปตามที่บอกนี้เลย )ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

( คือ มาที่ หน้าหลัก เรียบร้อยแล้ว )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ดำเนินการ Install โปรแกรม line ของ PC อีกตัวหนึ่ง

( เป็นคนละตัวกับ โปรแกรม line ของ Android

ที่เราโหลดมา ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ )


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
      ( ภาพบน )

* * * ให้ไปที่ลิงก์  https://software.thaiware.com/9498-LINE-PC-Download.html 


* * * จากนั้น ให้คลิกไปที่ปุ่ม ดาวน์โหลด ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้       ( ภาพบน )

* * * หน้าเว็บจะเปลี่ยนไปจนเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


* * * คลิกไปที่ปุ่ม ดาวน์โหลด ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เปิดใช้งาน LINE PC

( ซึ่ง เป็นคนละตัวกับ Line ของ Android ที่เราโหลดก่อนหน้านี้ )

( เปิดใช้งานพร้อมกันได้ ทั้ง LINE PC และ Line ของ Android )

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     ขอแทรกนิดนึงครับ   


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

จะมี Shortcut "อันใหญ่" ซึ่งเป็น Shortcut ของ Line PC

ปรากฏ "เพิ่มขึ้นมา" ที่ Desktop ด้วย


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) เมื่อดูที่ Desktop ณ.ปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่า จะปรากฏ

Shortcut ของ line อันใหญ่” ที่บริเวณนี้ด้วย

( ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )

ซึ่งเป็น Shortcut ของ Line PC


ภาพบน ) พูดง่ายๆว่า ณ.ปัจจุบันนี้ ที่หน้า Desktop

จะมี Shortcut ของ Line อยู่ 2 อัน คือ

1.Shortcut ของ line อันใหญ่” ซึ่งเป็น

Shortcut ของ Line PC

( ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


2.Shortcut ของ line อันเล็ก” ( อันเดิม ) 

ซึ่งเป็น Shortcut ของ Line Android

( ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )

- - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - -   


 ( ภาพบน ) คลิกไปที่ คำว่า “เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล” 

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ผลของการ คลิกไปที่ คำว่า “เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล”      

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา 

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) กรอก “อีเมล” และ “รหัส” ลงไปที่ช่องว่าง

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ทั้ง 2 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ขอแทรกนิดนึงครับ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“อีเมล” และ “รหัส” ที่กรอกไปนี้

ก็คือ “อีเมล” และ “รหัส” ที่เราใส่ไว้

ตอนที่ลงทะเบียนไว้ที่ Line Android ก่อนหน้านี้


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) “อีเมล” และ “รหัส” ที่กรอกไปนี้

ก็คือ “อีเมล” และ “รหัส” ที่เราใส่ไว้

ตอนที่ลงทะเบียนไว้ที่ Line Android ก่อนหน้านี้

( ตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 


- - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - -   


ภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปตรงตำแหน่งของ ปุ่ม เข้าสู่ระบบ  

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปตรงตำแหน่งของ ปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะปรากฏ "ตัวเลข" ขึ้นมาตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง

ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  เพื่อให้เรานำตัวเลขนี้

ไป ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 
2 ทางเลือก ข้างล่างนี้ ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ทางเลือกที่ 1 : เอาตัวเลขไปกรอกใน BlueStacks

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           ( ภาพบน ) ณ.ปัจจุบันนี้ ถ้าเราไปดูที่ Line ของ Andriode ที่อยู่ในโปรแกรม Blue Stacks ก็จะเห็น "กล่องข้อความ" ขึ้นมาตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เพื่อให้เรา คลิก แล้วเอาตัวเลขที่อยู่ตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ไปใส่ได้เลย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ทางเลือกที่ 2 : เอาตัวเลขไปกรอกใน สมาร์ทโฟน

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

     ณ.ปัจจุบันนี้ ถ้าเราหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดู ก็จะเห็นกล่องข้อความที่มีข้อความขึ้นมาว่า ให้เราเอาตัวเลขที่อยู่ตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ไปใส่ใน "ช่องกรอก" ที่อยู่ที่กล่องข้อความนั้นได้เลย 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

หลังจากเลือกทำ ทางเลือกที่ 1 หรือ ทางเลือกที่ 2 แล้ว

โปรแกรม Line PC ก็จะใข้ได้ทันที


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) ผลของการเลือกทำ ทางเลือกที่ 1 หรือ ทางเลือกที่ 2 แล้ว

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

สามารถอธิบายได้ด้วยภาพดังนี้คือ

เมื่อดูข้างบนนี้นั้น ก็คือภาพ "
ก่อน"

การเลือกทำ ทางเลือกที่ 1 หรือ ทางเลือกที่ 2 .

จะเห็นได้ว่า ที่ หน้าจอ PC ของเรา

ยังเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ผลของการเลือกทำ ทางเลือกที่ 1 หรือ ทางเลือกที่ 2 แล้ว

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

สามารถอธิบายได้ด้วยภาพดังนี้คือ

เมื่อดูข้างบนนี้นั้น ก็คือภาพ "หลัง"

การเลือกทำ ทางเลือกที่ 1 หรือ ทางเลือกที่ 2 .

จะเห็นได้ว่า ที่ หน้าจอ PC ของเรา

จะเปลี่ยนไป จนเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

คือเป็นหน้า โปรแกรม ของ Line PC แล้วนั่นเอง

( คือ ตอนนี้ ถือว่า โปรแกรม ของ Line PC เริ่มใช้งานแล้ว )


       ( ภาพบน ) เมื่อดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว ก็ถือว่า โปรแกรม ของ Line PC  ได้เริ่มใช้งานแล้ว คือการลงโปรแกรมได้ทำเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

* * * ถ้าคุณผู้อ่านมีประสบการณ์การใช้ โปรแกรม Line แล้ว ก็จบลงแค่เท่าที่อ่านในหน้านี้ได้เลยนะครับ


* * * แต่ถ้าคุณผู้อ่านยังไม่เคยมีประสบการณ์การใช้ โปรแกรม Line มาก่อน ก็ขอให้อ่านที่ "หนัาถัดไป" ก่อนสักเล็กน้อยนะครับ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ก่อนจะอ่านหน้าถัดไป ขอให้ "ลบ" Shortcut ของ Android

ที่อยู่ที่หน้า Desktop ก่อนนะครับ


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) ณ.ปัจจุบันนี้ ที่หน้า Desktop

จะมี Shortcut ของ Line อยู่ 2 อัน คือ

1.Shortcut ของ line อันใหญ่” ซึ่งเป็น

Shortcut ของ Line PC

( ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


2.Shortcut ของ line อันเล็ก” 

ซึ่งเป็น Shortcut ของ Line Android

( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


       ( ภาพบน )

* * * ณ.ปัจจุบันนี้ เครื่อง PC ของเราจะมีโปรแกรม Line อยู่ 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Line ของ Android ( คือโปรแกรม Line ของโทรศัพท์มือถือ ) และ โปรแกรม Line ของ PC ( คือ โปรแกรม Line ที่ใช้กับเครื่อง PC หรือ Notebook ของเรา )


* * * โปรแกรม Line ของ Android ( ซึ่งก็คือโปรแกรม Line ของโทรศัพท์มือถือ ) ที่อยู่ในเครื่อง PC นี้ ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้ว เพราะใช้งานได้ช้า เนื่องจากมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเครื่อง PC นั่นเอง


* * * ดังนั้น สิ่งที่เราจะทำในขั้นตอนต่อไปก็คือ การ "ลบShortcut ของ Line Android ออกไป เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเผลอกดนั่นเอง  


* * * โดย Shortcut ของ Line Android ที่เราต้องการจะ "ลบ" ก็คือ Shortcut ของ line อันเล็ก” ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ นั่นเอง  /  ซึ่งเราจะได้ตำเนินการในขั้นตอนต่อไปข้างล่างนี้ 


ภาพบน ) คลิก "ขวา" 1 ครั้งไปที่

Shortcut ของ line อันเล็ก” 

( ซึ่งเป็น Shortcut ของ Line Android )

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการ คลิก "ขวา" 1 ครั้งไปที่

Shortcut ของ line อันเล็ก” 

( ซึ่งเป็น Shortcut ของ Line Android )     

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

จะทำให้เกิด แถบเมนู "คลี่" ออกมา เหมือนที่เห็น

ตรงที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง 

ไปที่ เมนู Delete

ที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  
ภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง 

ไปที่ เมนู Delete

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่
 ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า Shortcut ของ line อันเล็ก” 

ซึ่งเป็น Shortcut ของ Line Android 

ได้ “
หายไปแล้ว


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ