Friday, September 17, 2021

วิธีเอาโปรแกรม Line ลงเครื่อง PC - หน้า 2 ( หน้าสุดท้าย ) -

 

- หน้า 2 ( หน้าสุดท้าย ) -  


 1  <  2 
 

ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) ให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง

ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง

ใน "ภาพก่อนหน้านี้" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เพิ่ม ( Add ) ID - เพื่อน

( สมมติว่า ID - เพื่อนคือ tuvagroup.com นะครับ )

เป็น ID ของผู้ทำเว็บหน้านี้นะครับ ) 


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ภาพบน ) คลิก “ซ้าย” 1 ครั้งไปที่

สัญลักษณ์ “คน มีเครื่องหมาย บวก” 

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ผลของการ คลิก “ซ้าย” 1 ครั้งไปที่

สัญลักษณ์ “คน มีเครื่องหมาย บวก” 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา 

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ ภาพบน ) คลิก “ซ้าย” 1 ครั้งไปที่ เมนู “ค้นหาเพื่อน” 

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ผลของการ คลิก “ซ้าย” 1 ครั้งไปที่ เมนู “ค้นหาเพื่อน”      

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

จะปรากฏ หน้าต่าง "ค้นหาเพื่อน" ขึ้นมาข้างๆ

ตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง 

ไปที่ ช่องกรอก "ค้นหาเพื่อนด้วย ID"  

ที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) พิมพ์ ID ที่เราต้องการจะเพิ่มเพื่อน

ลงไปที่ช่องดังกล่าว

( ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )

( สมมติว่าในตัวอย่างนี้ ผมจะเพิ่มเพื่อนที่มี ID

ชื่อ tuvagroup.com นะครับ )


ภาพบน ) กด ปุ่ม Enter
ภาพบน ) ผลของการ พิมพ์ ID ชื่อ tuvagroup.com 

 แล้ว กด ปุ่ม Enter  

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

จะปรากฏภาพสัญลักษณ์ ของ ID ของ tuvagroup.com 

ขึ้นมาตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ขอแทรกนิดนึงครับ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ถ้า พิมพ์ ID "ผิด" !

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ภาพบน ) ถ้า พิมพ์ ID "ผิด" มันก็จะขึ้นข้อความว่า

"ไม่พบผลการค้นหา" เหมือนที่เห็น

ตรงที่ 
ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม ตกลง  

ที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม ตกลง

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

จะเป็น "เคลียร์" หน้าต่าง "ค้นหาเพื่อน" ขึ้นมาข้างๆ

ให้กลับไปสู่สภาพเดิม เหมือนที่เห็น 

ตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ให้เราตรวจสอบ ID ใหม่อีกที

ว่าที่ถูกต้องแล้ว ต้องพิมพ์ว่าอย่างไร

จากนั้นก็ให้ พิมพ์ ID ใหม่ ( ที่ถูกต้อง ) ลงไป

ที่ ช่องกรอก "ค้นหาเพื่อนด้วย ID"  

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

แล้ว กด ปุ่ม 
Enter อีกครั้ังหนึ่ง


- - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - -   

ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม ตกลง  

ที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการ คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม ตกลง 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

หน้าตาของ โปรแกรม Line ก็จะเปลี่ยนไป

โดยมีสภาพเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


ขอแทรกนิดนึงครับภาพบน ) จะเห็นได้ว่า ณ.ตอนนี้ จะปรากฏ

ภาพสัญลักษณ์ ของ ID ของ tuvagroup.com 

ขึ้นมาตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ซึ่งก็แสดงว่า การ "เพิ่มเพื่อน" หรือเราจะเรียกอย่างละเอียดได้ว่า

"การ เพิ่ม ID ของเพื่อนที่ชื่อ tuvagroup.com"

ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว 


- - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

สมมติว่าเราต้องการจะคุยกับ

เพื่อนที่ชื่อ tuvagroup.com ตอนนี้เลย


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม แชท  

ที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) ผลของการ คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม แชท  

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

หน้าตาของ โปรแกรม Line ก็จะเปลี่ยนไป

โดยมีสภาพเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะพิมพ์ ลงไปที่ ช่องกรอก

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์ว่า "สวัสดี"


ภาพบน ) กด ปุ่ม Enterภาพบน ) ผลของการพิมพ์ว่า "สวัสดี" ลงไปที่ ช่องกรอก 

 แล้ว กด ปุ่ม Enter  

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

จะทำให้ ข้อความว่า "สวัสดี" ไปปรากฏอยู่

ตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

( จากนั้น เราก็รอให้เพื่อนเรา ที่มี ID ชื่อ tuvagroup.com 

มาอ่านข้อความว่า "สวัสดี" ของเรา แล้วก็ตอบกลับมา )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

"ขยาย" ตัวอักษร ที่ อ่าน หรือ พิมพ์ 

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่

สัญลักษณ์ “...”  ( เป็นเครื่องหมาย สามจุด )

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการ คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่

สัญลักษณ์ “...”  ( เป็นเครื่องหมาย สามจุด )

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )

จะทำให้เกิด แถบเมนู "คลี่" ออกมา เหมือนที่เห็น

ตรงที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่ เมนู "ตั้งค่า"

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ผลของการ คลิก “ซ้าย” 1 ครั้งไปที่ เมนู "ตั้งค่า

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

จะปรากฏ หน้าต่าง "ตั้งค่า" ขึ้นมาข้างๆ

ตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่ เมนู "แชท"

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
 ( ภาพบน ) ผลของการ คลิก “ซ้าย” 1 ครั้งไปที่ เมนู "แชท

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

จะทำให้ หน้าต่าง "ตั้งค่า" ( ในภาพก่อนหน้านี้ )

เปลี่ยนไปเป็น หน้าต่าง "แชท

( ตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่ สัญลักษณ์ “V” ของ ส่วนของ “ขนาด” 

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่ สัญลักษณ์ “V” ของ ส่วนของ “ขนาด” 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )

จะทำให้เกิด แถบเมนู "คลี่" ลงมา เหมือนที่เห็น

ตรงที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่ เมนู "ใหญามาก" ( แนะนำให้เลือกเมนูนี้นะครับ )

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

( แนะนำให้เลือกเมนู "ใหญามาก" นี้นะครับ

เพราะว่าตัวหนังสือของ โปรแกรม Line จะมีขนาดเล็กเกินไป )

ภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่ เมนู "ใหญามาก 

ที่ แถบตัวเลือก ที่ "คลี่" ลงมาด้านล่าง

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )

จะทำให้ ตัวหนังสือ "ใหญ่มาก" ไปปรากฏอยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยม

ตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


( ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง 

ไปที่ สัญลักษณ์ “X” 

( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 

เพื่อ “ปิด” หน้าต่างนี้ไป


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) ถ้าไม่ใช้ โปรแกรม Line PC นี้แล้ว

ก็ให้ คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ สัญลักษณ์ “X” 

( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 

เพื่อ “ปิด” โปรแกรม Line PC นี้ไป


      ในหน้าเว็บนี้ เป็นการแสดงการใช้ โปรแกรม Line PC ในเบื้องต้น นะครับ ถ้าสงสัยในส่วนไหนเพิ่มเติม ก็ให้พิมพ์ข้อความที่สงสัยนั้น แล้วเอาไป Search ที่ Google เลยนะครับ 

       ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์ว่า "วิธีขยายหน้าจอของ โปรแกรม Line ใน PC" แล้วเอาไป Search ที่ Google นะครับ 


- END -

 1  <  2