Friday, December 10, 2021

วิธีแก้ Bug - ? ของโปรแกรมเขียนเว็บ

 

วิธีแก้ Bug - ? ของโปรแกรมเขียนเว็บ
       ( ภาพบน ) ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือ เมื่อเขียนหน้าเว็บเสร็จแล้ว เมื่อ Upload หน้าเว็บขึ้นไป แล้วเปิดอ่านหน้าเว็บนั้น ก็จะปรากฏ Bug ขึ้นมาเป็น เครื่องหมาย ? ปรากฏตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

       ซึ่งถึงแม้เราจะพยายามลบแล้วพิมพ์ใหม่ แล้ว Upload ขึ้นไปใหม่กี่ครั้งก็ตาม เมื่อเปิดดูหน้าเว็บนี้ ก็จะยังมี Bug เป็น เครื่องหมาย ? ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ตลอดไป  

       ผมจะสอนการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ในหน้าเว็บนี้นะครับ หมายเหตุ - เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย ผมขอเขียนสัญลักษณ์ "แทน" Bug ที่เป็น เครื่องหมาย ? นี้ว่า Bug - ? นะครับ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ข้อเท็จจริง 2 อย่าง ที่ต้องทราบ

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -            ( ภาพบน ) มีข้อเท็จจริง 2 อย่าง ที่ต้องทราบ อันดับแรกนั่นก็คือ สาเหตุที่ทำให้เกิด Bug - ? ขึ้นมานั้น มีสาเหตุมาจากบรรดาตัวหนังสือที่อยู่หน้า Bug - ? นั้น "ทั้งหมด"  ( ปรากฏอยู่ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ ) 

       ที่เราต้องใช้คำว่า "ทั้งหมด" ก็เนื่องมาจากว่าเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากตัวหนังสือ หรือตัวอักษรไหน เพียงแต่รู้ว่ามันอยู่ในตัวหนังสือที่อยู่หน้า Bug - ? นี่แน่นอน ( ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีเขียว ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ )


"/"


       ( ภาพบน ) ข้อเท็จจริง อันดับสองก็คือ Bug - ? นี้นั้น จะ "แพ้" เครื่องหมาย "/" ( Slash )

       คือหมายความว่า ถ้าเราใส่เครื่องหมาย "/" ( Slash ) เข้าไปแล้วล่ะก็  ไอ้เจ้า Bug - ? ก็จะหายไป


       ตอนนี้ เรามาดูวิธีใช้ เครื่องหมาย "/" ( Slash ) แก้ปัญหา Bug - ? นี้กันนะครับ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

วิธีแก้ปัญหาเรื่อง Bug - ?

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) ณ.ตอนแรก "หน้าเว็บ" ที่เราเปิดดู

จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ
       ( ภาพบน ) อันดับแรก ให้เรา Copy ตัวหนังสือที่อยู่ในประโยคทั้งหมดทุกตัว ( ที่อยู่ใกลักับ Bug - ? ) ก่อน  ด้วยการลาก "แถบน้ำเงิน" ขึ้นคลุมตัวหนังสือที่อยู่ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ แล้วใช้คำสั่ง Copy
       ( ภาพบน ) จากนั้น ให้ดำเนินการดังนี้คือ

* * * เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา


* * * ใช้คำสั่ง Paste ลงไปที่ Notepad ที่พึ่งเปิดขึ้นมานั้น ( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 


ภาพบน ) จากนั้น ให้ Copy ตัวหนังสือทั้งหมด ที่อยู่ใน Notepad

( ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ )


ภาพบน ) เปิดหน้าเว็บข้างบนนี้ขึ้นมา ในโปรแกรม Microsoft Expression Web 4

( คือโปรแกรมที่ใช้ทำหน้าเว็บนี้ ) ซึ่งหน้าเว็บข้างบนนี้ คือหน้าเว็บที่เป็น "ต้นฉบับ"

       ( ภาพบน ) ในโปรแกรม Microsoft Expression Web 4 ( ที่เราใช้เขียนหน้าเว็บ ) ที่เราเปิดขึ้นมานั้น เราได้เคยเขียนเครื่องหมาย "/" เอาไว้ก่อนแล้ว  ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) ซึ่งเรา "ไม่ต้องสนใจ" เครื่องหมาย "/" อันเดิมที่ว่านั้น 


หมายเหตุ - ที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมา ก็คือผมต้องการจะอธิบายให้เข้าใจว่า เดี๋ยวเราจะต้องพิมพ์ "/" อันใหม่ลงไป โดยที่เราไม่ต้องสนใจ "/" อันเก่านั่นเอง
       ( ภาพบน ) พิมพ์ /” อันใหม่ เข้าไปที่ด้านหลัง “/” อันเดิม ( /” อันเดิม อยู่ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ , ส่วน /” อันใหม่ อยู่ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 
       ( ภาพบน ) กด Spacebar ให้เกิด ช่องว่าง , ระยะห่าง ระหว่าง /” อันเดิม กับ /” อันใหม่ ( ดูตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ )

       สาเหตุที่เราต้องทำให้เกิด ช่องว่างดังกล่าว ก็เพื่อที่เราจะ Paste ข้อความที่เรา Copy มาจาก Notepad เอาไปวางไว้ในช่องว่างดังกล่าวนี้ 


ภาพบน ) กดใช้คำสั่ง Paste ลงไปที่ช่องว่างดังกล่าว

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
       ( ภาพบน ) หลังจากใช้คำสั่ง Paste ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ไปแล้ว ก็จะมีตัวหนังสือ ( ที่เรา Copy จาก Notepad เอาไว้ก่อนหน้านี้ ) มาปรากฏอยู่ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


* * * ถ้าสังเกตุให้ดีๆ ก็จะเห็นเครื่องหมาย Bug - ? ปรากฏอยู่ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ด้วย ซึ่งเราก็ "ไม่ต้องสนใจ" อะไรนะครับ ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย

ภาพบน ) ลาก “แถบสีเทา” คลุมตัวอักษร รอบๆตัวที่เป็น Bug - ? นั้น

 ( คือ ลาก “แถบสีเทา” คลุมคำว่า "แนวขวาง" ตรงบริเวณที่มี

ปีกกาสีม่วง ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ ) 


ภาพบน ) กด ปุ่ม Delete
ภาพบน ) ผลของการ กด ปุ่ม Delete 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัวหนังสือ “พร้อม” Bug - ? ได้หายไปแล้ว

( คือตัวหนังสือ "แนวขวาง" ได้หายไปแล้ว พร้อม Bug - ? )


ภาพบน ) พิมพ์ข้อความเดิม

( อันเดียวกับที่พึ่ง กด 
Delete ลบไป ) ลงไปตรงตำแหน่งเดิม 

( คือพิมพ์คำว่า "แนวขวาง" ลงไป

 ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


ภาพบน ) คลิกซ้าย “ค้าง” ไปที่ “ด้านหลัง” เครื่องหมาย “/

 ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) "ลาก" เมาส์


ภาพบน ) "ลาก" เมาส์ ไปจรด ตัวหนังสือ “หน้าสุด” ของประโยค

( ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )

( ไม่ต้องลากคลุม "(" นะครับ คือเอาแค่ที่เราต้องการจะ 
Delete ก็พอ )


ภาพบน ) กด ปุ่ม Deleteภาพบน ) ผลของการ กด ปุ่ม Delete 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีส้ม ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัวหนังสือ “พร้อม” เครื่องหมาย "/" ได้หายไปแล้ว

( คือ บริเวณที่เราลากแถบเทาเอาไว้ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ได้หายไปแล้ว )


 ( ภาพบน ) ปรับแต่ง ช่องไฟ , ระยะห่าง ฯลฯ

ระหว่างตัวหนังสือ กับ "(" ให้เรียบร้อย 

( ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 


ภาพบน ) กดปุ่ม Save ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้เรา Upload ไฟล์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขึ้น Host- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพของหน้าเว็บ "ก่อน" การแก้ปัญหา 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ยังมี Bug - ? ปรากฏอยู่ ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพของหน้าเว็บ "หลัง" การแก้ปัญหา 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า Bug - ? ได้หายไปเรียบร้อยแล้ว


- จบ -