Sunday, December 19, 2021

ทำเส้นดินสอ ให้เป็น Vector ใน Illustrator - หน้า 2

 

- หน้า 2 -ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

( พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว )


ภาพบน ) กด ปุ่ม V 
ภาพบน ) กด ปุ่ม V ก็จะเหมือนการคลิกไปที่

ศรดำ - Selection Tool ที่อยู่ที่ "กล่องเครื่องมือ"

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) เคอร์เซอร์ เมาส์ จะเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์ ลูกศรสีดำ

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

เครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Selection Tool 


ภาพบน ) เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ ) ไปคลิกที่ Object

( เช่น เอาไปคลิกตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 

ซึ่งจะทำให้ Object นั้น Active- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ให้ดำเนินการดังนี้คือ

1. กดปุ่ม Embed


ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


ภาพบน ) คลิกไปที่ ปุม Embed


       ภาพบน ) การคลิกไปที่ ปุ่ม Embed ก็เพื่อให้ ไฟล์ภาพนั้น ( หมายถึงภาพที่วาดด้วยดินสอนั้น ) มัน "ฝัง" เข้าไปในโปรแกรม Illustrator

       เราควร "ฝัง" รูปภาพเอาไว้ในโปรแกรมก็เพราะเรื่องความสะดวกสบายในการย้ายไฟล์หรือส่งต่อไฟล์ให้คนอื่นทำงานต่อจากเรา เพราะถ้าเราไม่ฝังภาพเอาไว้เราก็จะต้องตั้งโฟลเดอร์แล้วเอาไฟล์ Illustrator กับ รูปภาพทั้งหมดใน Artwork ใส่ในที่เดียวกัน แล้วถึงจะส่งงานต่อให้คนอื่นได้ ซึ่งแบบนั้นจะค่อนข้างยุ่งยากในการจัดการไฟล์พอสมควร

       ในกรณีถ้าเราไม่ได้ "ฝัง" ภาพใน Illustrator และเตรียมไฟล์ภาพไม่ครบแล้วส่งไปให้กับโรงพิมพ์ ปัญหาคือจะต้องส่งงานกันกลับไปกลับมา หรือเลวร้ายกว่านั้นคือพิมพ์ออกมาแล้วงานไม่ตรงกับที่ได้ออกแบบเอาไว้ เพราะทางโรงพิมพ์เองก็คงไม่มีเวลามากมายมาสอบถามเรื่องความถูกต้องของตัวไฟล์ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุม Embed  

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

จะปรากฏ หน้าต่าง ขึ้นมาที่ "หน้าจอ"

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ดำเนินการดังนี้คือ

1. เลือกไปที่ เมนู Flatten Layer to a Single image  

( ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 


2. จากนั้นก็ให้ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม 
OK

ที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  


ภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม OK      

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

สามารถอธิบายได้ด้วยภาพดังนี้คือ

เมื่อดูข้างบนนี้นั้น ก็คือภาพ "ก่อน" การ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม OK 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ยังปรากฏ กากบาท เป็นเส้นสีน้ำเงิน-ไขว้

อยู่บน ตัว Object นั้นภาพบน ) ผลของการ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม OK      

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

สามารถอธิบายได้ด้วยภาพดังนี้คือ

เมื่อดูข้างบนนี้นั้น ก็คือภาพ "หลัง" การ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม OK 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

จะเห็นได้ว่า กากบาท เป็นเส้นสีน้ำเงิน-ไขว้

ที่อยู่บน ตัว Object นั้น ได้ "
หายไปแล้ว"

เหลือเพียงแค่ตัว Object เพียวๆ เหมือนที่เห็น

ตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

( พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. กด Live Trace แล้วเลือก Photo High Fidelity

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


ภาพบน ) ให้ดำเนินการดังนี้คือ 

1. คลิกไปที่ สามเหลี่ยมเล็กๆ กลับหัว

ที่ดูด้านหลัง Live Trace

ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


2. ผลของการ คลิกไปที่ สามเหลี่ยมเล็กๆ กลับหัว    

( ใน "ขั้นตอนที่ 1" ) จะทำให้มี "แถบเมนู" "คลี่" ลงมา

จากนั้น ก็ให้คลิกเลือกไปที่ เมนู Photo High Fidelity

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) ผลของการคลิกเลือกไปที่ เมนู Photo High Fidelity

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. ใช้คำสั่ง Expand กับตัว Object

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) กด ปุ่ม V 
ภาพบน ) กด ปุ่ม V ก็จะเหมือนการคลิกไปที่

ศรดำ - Selection Tool ที่อยู่ที่ "กล่องเครื่องมือ"

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) เคอร์เซอร์ เมาส์ จะเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์ ลูกศรสีดำ

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

เครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Selection Tool 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ )

ทำการ "ลากคร่อม" ตัว Object เป็น "แนวทะแยง"

คือลากไปตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง

แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) "ปล่อย" ปุ่มเมาส์


ภาพบน ) ผลของการเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ )

ทำการ "ลากคร่อม" ตัว Object แล้ว "ปล่อย" ปุ่มเมาส์  

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะทำให้ตัว Object นี้ Active แล้ว


ภาพบน ) เลือกคำสั่ง Object > Expand

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการเลือกคำสั่ง Object > Expand 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )

จะปรากฏ หน้าต่าง ขึ้นมาที่หน้าจอ 

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ให้ดำเนินการดังนี้คือ 

1. ติ๊ก "เครื่องหมายถูก" ไปที่ช่องสี่เหลี่ยม ที่อยู่ด้านหน้า Fil

ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


2. ติ๊ก "เครื่องหมายถูก" ไปที่ช่องสี่เหลี่ยม ที่อยู่ด้านหน้า Stroke 

ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


3. กด ปุ่ม 
OK ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน" การเลือกคำสั่ง Object > Expand 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object ยังเป็นปกติอยู่  


ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง" การเลือกคำสั่ง Object > Expand 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object ได้เปลี่ยนไป จนมีลักษณะ

เหมือนในภาพข้างบนนี้แล้ว คือมี เม็ดสีน้ำเงินเล็กๆ ปรากฏอยู่เต็มไปหมด 


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

( พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. ใช้คำสั่ง Ungroup

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


 ภาพบน ) เลือกคำสั่ง Object > Ungroup

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ผลของการเลือกคำสั่ง Object > Ungroup

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ตัว Object ก็จะมีหน้าตาเหมือนในภาพข้างบนนี้ 

ซี่งมองด้วยตาเปล่า จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง

แต่ ขั้นตอน Ungroup ที่ว่านี้ สำคัญมาก จำเป็นที่จะ ต้องทำ


ภาพบน ) คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box

โดยจะคลิกตรงไหนก็ได้ ( ที่อยู่ ด้านนอก Bounding Box )

ยกตัวอย่างเช่น คลิกไปตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน"

การคลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object ยังมี เม็ดสีน้ำเงินเล็กๆ ปรากฏอยู่เต็มไปหมด


ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง"

การคลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า เม็ดสีน้ำเงินเล็กๆ ได้ "
หายไป" หมดแล้ว

เหลือเพียงตัว Object เพียวๆแบบที่เห็นนะครับ 


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

( พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. ใช้เครื่องมือ Magic Wan Tool แล้วกดปุ่ม Delete

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

( ภาพบน ) คลิกไปที่ Magic Wand Tool

ที่อยู่ที่ "กล่องเครื่องมือ"

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) เคอร์เซอร์ เมาส์ จะเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์ ไม้เท้า มีประกาย

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

เครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Magic Wand Tool


ภาพบน ) เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( สัญลักษณ์ ไม้เท้า มีประกาย )

ไป “วางไว้เฉยๆ” ที่ตรงไหนก็ได้ ที่เป็น “พื้นที่-สีขาว” ที่ตัว Object 

 ยกตัวอย่างเช่น เอาวางไว้ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปตรงตำแหน่งที่ว่านั้น 

( ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน" การ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้งไปที่ Magic Wand Tool

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object ยังเป็นปกติดี เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้  
ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง" การ คลิก "ซ้าย" 1 ครั้งไปที่ Magic Wand Tool

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ได้เกิดมี เม็ดสีน้ำเงินเล็กๆ ปรากฏอยู่เต็มไปหมด 

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้  


       ภาพบน ) การใช้ Magic Wan Tool คลิกไปที่ "พื้นที่-สีขาว" บนตัว Object นั้น ก็คือการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ "เลือก" ( Select ) ส่วนที่เป็น สีขาว ทั้งหมดของตัว Object นั่นเอง 


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

( พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว )


ภาพบน ) กด ปุ่ม Deleteภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน" การกด ปุ่ม Delete   

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object ยังเป็นปกติดี เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้  ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง" การกด ปุ่ม Delete   

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ส่วนที่เป็น "
พื้นที่สีขาว" ได้ "หายไป" จากตัว Object แล้ว

( คือ ถูกลบทิ้งไปแล้ว )        
ภาพบน ) การที่เราเอา สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ ไปวางไว้ด้านหลังตัว Object ตั้งแต่แรกนั้น ก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละครับ

       ประโยชน์นั้นก็คือ เมื่อเรา "ลบ" ส่วนที่เป็น พื้นที่-สีขาว ออกไปจากตัว Object แล้ว เราก็จะเห็นส่วนที่เหลือ ( คือ ส่วนที่เหลือจากการที่ "ไม่มีสีขาว" แล้ว ) ได้อย่างชัดเจน

       คำว่า "เห็นส่วนที่เหลือ ( คือ ส่วนที่เหลือจากการที่ "ไม่มีสีขาว" แล้ว ) ได้อย่างชัดเจน" นั้น ก็หมายถึง

       1. ตัว Object เอง       2. เม็ดเล็กๆที่ติดมากับภาพ ในตอนที่เรา Scan ภาพมาตั้งแต่แรก ( คือเราจะได้เห็นเม็ดเล็กๆที่ว่านี้ได้ชัด แล้วเราจะได้ลบทีหลัง )


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

( พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ใส่ "สีดำ" เข้าไปที่เส้น

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


ภาพบน ) กด ปุ่ม V 
ภาพบน ) กด ปุ่ม V ก็จะเหมือนการคลิกไปที่

ศรดำ - Selection Tool ที่อยู่ที่ "กล่องเครื่องมือ"

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) เคอร์เซอร์ เมาส์ จะเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์ ลูกศรสีดำ

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

เครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Selection Tool 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ )

ทำการ "ลากคร่อม" ตัว Object เป็น "แนวทะแยง"

คือลากไปตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง

แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) "ปล่อย" ปุ่มเมาส์
ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน" การเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ )

ทำการ "ลากคร่อม" ตัว Object เป็น "แนวทะแยง"

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object ยังเป็นปกติดี เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง" การเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ )

ทำการ "ลากคร่อม" ตัว Object เป็น "แนวทะแยง"

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ส่วนที่เป็น "
สีดำ" ของตัว Object ได้ Active แล้ว


ภาพบน ) จากนั้น ให้คลิก "ซ้าย" 1 ครั้งไปที่ สีดำ ที่ Color Palette

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน"

การคลิก "ซ้าย" 1 ครั้งไปที่ สีดำ ที่ Color Palette  

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ที่ช่องของ Fill นั้น ยังมี เครื่องหมาย ? ปรากฏอยู่ ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง"

การคลิก "ซ้าย" 1 ครั้งไปที่ สีดำ ที่ Color Palette  

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า เครื่องหมาย ? ที่ช่องของ Fill ได้ "
หายไปแล้ว

และได้ปรากฏมี 
สีดำ เข้ามาอยู่ในช่องของ Fill แทนภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน"

การคลิก "ซ้าย" 1 ครั้งไปที่ สีดำ ที่ Color Palette  

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object ยัง "
ไม่มีสีดำ มา เทสี Fill ) ใส่
ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง"

การคลิก "ซ้าย" 1 ครั้งไปที่ สีดำ ที่ Color Palette  

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object ได้มี 
สีดำ ถูก เทสี ( Fill ) ลงไปในภาพเรียบร้อยแล้ว

( อาจจะดูด้วยตาเปล่าไม่เห็น ก็ขอให้ดูในขั้นตอนต่อไปก่อนนะครับ

จะเห็น 
สีดำ ที่ตัว Object ได้ออย่างชัดเจน )


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

( พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว )


ภาพบน ) คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box

โดยจะคลิกตรงไหนก็ได้ ( ที่อยู่ ด้านนอก Bounding Box )

ยกตัวอย่างเช่น คลิกไปตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน

คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่าตัว Object ยัง Active อยู่ คือยังมี เม็ดสีฟ้าเล็กๆ อยู่เต็มไปหมด
ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง

คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่าตัว Object นั้น "
ไม่Active แล้ว

คือ เม็ดสีฟ้าเล็กๆ ได้หายไปจากตัว Object แล้ว


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ