Monday, December 13, 2021

วิธีเปลี่ยนชื่อชุดควบคุม ของ Keypad

 

วิธีเปลี่ยนชื่อชุดควบคุม ของ Keypad
       ( ภาพบน ) ค่า Default ( ค่าตั้งต้น ) ของ Keypad Tartarus มันจะตั้งไว้ว่าเป็น Keymap 1

       คราวนี้ สมมติว่าเราเอา Keypad Tartarus อันนี้ ( ในภาพข้างบนนี้ ) ไปใช้กับโปรแกรม Photoshop เราจึงต้องการจะเปลี่ยนชื่อจาก Keymap 1 ไปเป็น Photoshop แล้วเราจะทำอย่างไร? มาดูคำตอบกันนะครับ


* * * ถ้ายังไม่เคย Set ปุ่มของ Keypad Tartarus มาก่อน ก็ให้ คลิกที่นี่ นะครับ      


* * * สำหรับการ Set ปุ่มแบบ Mocros ให้ดูวิธีการทำได้โดย คลิกที่นี่ นะครับ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เปิดหน้าเมนูขึ้นมาก่อน

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) ในหน้า Desktop ของคอมพิวเตอร์เรานั้น

ให้ดูตรงบริเวณที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพก่อนหน้านี้ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิกไปที่ เครื่องหมาย ^ ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) จากการคลิกไปที่  เครื่องหมาย ^ ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะมี "แถบตัวเลือก" "คลี่" ขึ้นมาด้านบน 

ปรากฏตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ให้เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไป วางไว้เฉยๆ ตรง Shortcut

อันที่มี ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ คลิก "ขวา" ไปที่ตำแหน่งนั้น

( คือตำแหน่งของ Shortcut อันนั้น )

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ผลชองการคลิก "ขวา" ไปที่ตำแหน่งนั้น ( คือตำแหน่งของ Shortcut อันนั้น )

มีผลทำให้เกิด "แถบตัวเลือก" "คลี่" ออกมา

เหมือนที่เห็นตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ให้คลิ๊กไปที่เมนู Razer Synapse

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) จากการคลิกไปที่เมนู Razer Synapse ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะทำให้โปรแกรม Razer Synapse ถูกเปิดออกมา เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้


 ( ภาพบน ) คลิกไปที่เมนู Keypad ที่แถบเมนูด้านบน

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่เมนู Keypad

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )

ก็จะทำให้ "หน้าโปรแกรม" ของเราเปลี่ยนไป

จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย ก็ขอให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี

กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง


ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้
 ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน

กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง
 ใน "ภาพก่อนหน้านี้" 


ภาพบน ) เมื่อดูตรง "ชื่อ" ของชุดคำสั่งข้างบนนี้

( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 

จะเห็นได้ว่า มันเขียนไว้ว่า Keymap 1

ซึ่งชื่อ Keymap 1 นี้เป็นชื่อที่เป็น Default ( ค่าตั้งต้น )

คือหมายความว่า ถ้าเราไม่ได้ตั้งชื่ออะไร

มันก็จะถูกตั้งชื่อให้เป็น Keymap 1 โดยอัตโนมัติ 


ภาพบน ) คลิกไปที่สัญลักษณ์ "..."

ที่อยู่ด้านหลังส่วนของ KEYMAP

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ สัญลักษณ์ "..." ในภาพก่อนหน้านี้นั้น

จะทำให้เกิด "หน้าต่างเมนู" "คลี่" ลงมา

เหมือนที่เห็นตรงที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่เมนู Rename

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่เมนู Rename     

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

จะทำให้เกิด "
แถบสีเขียว" ขึ้นคลุมตัวหนังสือ Keymap 1

เหมือนที่เห็นตรงบริเวณที่มี
 ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) กด ปุ่ม Delete
ภาพบน ) ผลของการกด ปุ่ม Delete      

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะทำให้ตัวหนังสือ Keymap 1 พร้อมทั้ง "
แถบสีเขียว" นั้น "หายไป

เหลือเพียงแต่ช่องสี่เหลี่ยม ว่างๆ เปล่าๆ

เหมือนที่เห็นตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) พิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไปภาพบน ) สมมติว่า เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อจาก Keypad 1 ไปเป็นชื่อ Photoshop

ก็ให้พิมพ์คำว่า Photoshop ลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยม ว่างๆ เปล่าๆ นั้น 

เหมือนที่เห็นตรงที่
 ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


( ภาพบน ) กด ปุ่ม Enterภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน" การกด ปุ่ม Enter 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่ายังมีแต่ตัวหนังสือ Photoshop ปรากฏอยู่เพียวๆ

( ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆปรากฏอยู่ด้วย มีแต่ตัวหนังสือ Photoshop เพียวๆ )  ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง" การกด ปุ่ม Enter 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ได้ปรากฏ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเล็กๆ ขึ้นมาด้านหน้า และ

ตัวหนังสือ Photoshop ก็ได้ถูก "ฝัง" ลงไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) ถ้าเราไม่ทำอะไรกับโปรแกรมนี้แล้ว ก็ให้คลิกไปที่เครื่องหมาย กากบาท ( x )

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เพื่อปิดหน้าโปรแกรมนี้ไปครับ


- จบ -