Wednesday, December 22, 2021

ตัชชนียกรรม

 

ตัชชนียกรรม


       ตัชชนียกรรม ( อ่านว่า ตัด-ชะ-นี-ยะ-กำ ) - ชื่อการลงโทษสถานหนึ่งตามวินัยสงฆ์ คือ การลงโทษตามปฏิญญา หมายความว่าต้องให้ภิกษุผู้เป็นจำเลยให้การก่อน แล้วสงฆ์จึงประกาศถอนสิทธิบางประการ จนกว่าจะกลับตัวได้

       การลงโทษแบบนี้ใช้สำหรับภิกษุที่ทำความผิดไม่หนัก แต่หลายเรื่องสับสนและชอบก่อความบาดหมางในวงสงฆ์ 


- จบ -