Sunday, December 12, 2021

วิธีตั้งค่าปุ่ม Keypad Tartarus

 

วิธีตั้งค่าปุ่ม Keypad Tartarus


* * * สำหรับผู้ที่ใช้ เม้าส์ หรืออุปกรณ์เสริม "ยี่ห้ออื่น" ( ที่ไม่ใช่ Razer ) ก็สามารถใช้ประโยชน์จากหน้าเว็บนี้ได้นะครับ เพราะว่าหน้าเว็บนี้ เป็นการสอนวิธีการตั้งค่าปุ่ม ซึ่งจะว่าไปแล้ว อุปกรณ์เสริม "ยี่ห้ออื่น" ( ที่ไม่ใช่ Razer ) ก็จะใช้หลักการเดียวกันเป็นส่วนมาก


ภาพบน ) อันดับแรก ให้เอา USB ของ Keypad ไปเสียบกับอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อน

( ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขั้นตอนต่อไป ให้ทำการ Download โปรแกรม

ข้างล่างนี้ ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
       ( ภาพบน )  ให้ดำเนินการดังนี้ 

* * * ไปที่ Google ก่อน หรือคลิกที่  https://www.google.co.th/ 


* * * พิมพ์ว่า razer synapse ลงไปที่ช่อง Search ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ( หรือ Copy ตัวหนังสือนี้คือ razer synapse ไปใส่ช่องดังกล่าวเลยก็ได้ )


* * * กด Enter


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) คลิกไปที่ลิงก์ด้านบนสุด

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ

จากนั้น ก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม DOWNLOAD NOW ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) หลังจาก DOWNLOAD และ Install เรียบร้อยแล้ว

"หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา ก็จะปรากฏหน้าโปรแกรมขึ้นมา

มีลักษณะเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เริ่มดำเนินการตั้งค่าปุ่มกันเลย

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) คลิกไปที่เมนู Keypad ที่แถบเมนูด้านบน

ตรงที่
 ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่เมนู Keypad 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะทำให้ "หน้าโปรแกรม" ของเราเปลี่ยนไป

จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ


ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ปุ่มแรก

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ผลของการคลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ปุ่มแรก 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะทำให้ "หน้าโปรแกรม" ของเราเปลี่ยนไป

จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่เมนู KEYBOARD FUNCTION 

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน"

การคลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่เมนู KEYBOARD FUNCTION 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่าสภาพของหน้าเมนู ยังเป็นแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้  


ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง"

การคลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่เมนู KEYBOARD FUNCTION 

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่าหน้าเมนู ได้เปลี่ยนไป จนมีสภาพเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้แล้ว

ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ความสนใจไป ที่ ช่องสี่เหลี่ยม 

ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่ ช่องสี่เหลี่ยม ที่ว่านั้น

( ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 


ภาพบน ) ผลของการคลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่ ช่องสี่เหลี่ยม ที่ว่านั้น 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ช่องสี่เหลี่ยม ที่ว่านั้น 

อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะ "ตั้งค่าปุ่ม" แล้ว


สมมติว่า เราจะตั้งค่าปุ่มนี้ว่า "I" ( อักษร ไอ )


ภาพบน ) กดไปที่ตัวอักษร I ( ไอ ) "1 ครั้ง"


ภาพบน ) ผลของการ กดไปที่ตัวอักษร I ( ไอ ) "1 ครั้ง"    

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า มีตัวอักษร I ( ไอ )

ปรากฏขึ้นมาใน กล่องสี่เหลี่ยม เรียบร้อยแล้ว 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่ ปุ่ม 
Save ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) หลังจากทำการคลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่ ปุ่ม Save   

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ปุ่ม Save นั้น ได้เปลี่ยนสี

คือสีของ ปุ่ม Save จะ "จางลง"

( ซึ่งแปลว่า การ 
Save ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว )


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ความสนใจไปที่ Slide Bar ที่อยู่ด้านล่าง

ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ให้คลิกซ้าย "ค้าง" ไปที่ Slide Bar ดังกล่าว

แล้ว "ลาก" ไปตามแนวของ 
เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ให้ "ลาก" ไปจนกระทั่งเห็นภาพ Tartarus ได้ชัดเจน

( ตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )

( ตอนแรกภาพ Tartarus มันหลบมุมอยู่นะครับ ) 


ภาพบน ) ให้เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปวางไว้เฉยๆ ตรงปุ่มที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

( ปุ่มตรงปุ่มที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ก็คือ

ปุ่มที่เราพึ่งตั้งค่าเป็น I ( ไอ ) เมื่อสักครู่นี้นั่นเอง )


ภาพบน ) ผลของการที่เราเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปวางไว้เฉยๆที่ปุ่มนี้

ก็จะเกิด "รายละเอียด" ของคำสั่งที่ใส่ไว้ในปุ่มนี้

ปรากฏขึ้นมา ตรงบริเวณที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้       
ภาพบน ) เราเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไปวางไว้เฉยๆที่ปุ่มนี้ แล้วมันโชว์ "รายละเอียด" ของคำสั่งที่ใส่ไว้ในปุ่มนี้ ( ปรากฏขึ้นมา ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ )

       ที่เราทำอย่างนี้ ( คือ ทำให้มันโชว์ "รายละเอียด" ของคำสั่ง ) ก็เพื่อ ลองทดสอบ ดูว่าปุ่มนี้ มันใช้งานได้หรือไม่  /  ซึ่งมันก็ใช้งานได้แล้วจริงๆ เพราะมันโชว์คำสั่งขึ้นมาว่า ปุ่มนี้ถูกตั้งค่าว่าเป็น ปุ่ม I ( ไอ ) ไว้แล้ว ( ปรากฏขึ้นมา ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ )

       พูดง่ายๆว่า เราทำไปเพื่อ ลองทดสอบ เท่านั้นเอง


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) ถ้าเราไม่ทำอะไรกับโปรแกรมนี้แล้ว ก็ให้คลิกไปที่เครื่องหมาย กากบาท ( x )

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ เพื่อปิดหน้าโปรแกรมนี้ไป - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

"ในอนาคต" เมื่อต้องการจะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาอีกครั้ง จะทำอย่างไร?

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


ภาพบน ) ในหน้า Desktop ของคอมพิวเตอร์เรานั้น

ให้ดูตรงบริเวณที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพก่อนหน้านี้


ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิกไปที่ เครื่องหมาย ^ ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) จากการคลิกไปที่  เครื่องหมาย ^ ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะมี "แถบตัวเลือก" "คลี่" ขึ้นมาด้านบน 

ปรากฏตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ให้เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ไป วางไว้เฉยๆ ตรง Shortcut

อันที่มี ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ คลิก "ขวา" ไปที่ตำแหน่งนั้น

( คือตำแหน่งของ Shortcut อันนั้น )

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ผลชองการคลิก "ขวา" ไปที่ตำแหน่งนั้น ( คือตำแหน่งของ Shortcut อันนั้น )

มีผลทำให้เกิด "แถบตัวเลือก" "คลี่" ออกมา

เหมือนที่เห็นตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ให้คลิกไปที่เมนู Razer Synapse

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) จากการคลิกไปที่เมนู Razer Synapse ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะทำให้โปรแกรม Razer Synapse ถูกเปิดออกมา

เหมือนที่เห็นตรงที่ ลู
กศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ


- จบ -