Sunday, December 19, 2021

ทำเส้นดินสอ ให้เป็น Vector ใน Illustrator - หน้า 3

 

- หน้า 3 ( หน้าสุดท้าย ) -


 1  <  2  <  3  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. เอา สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ ออก 

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) เลือกคำสั่ง Object > Unlock All

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ณ.ตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ทั้งตัว Object และสิ่งรอบๆ

จะถูก "ปลด Lock" หมดแล้ว


 ( ภาพบน ) สังเกตุว่า สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ ได้ Active ขึ้นมาแล้ว

วิธีสังเกตุคือ เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ทั้ง 8 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

จะเห็น สี่เหลี่ยมเล็กๆ ปรากฏอยู่ตามมุมต่างๆของ สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ

การที่มี สี่เหลี่ยมเล็กๆ ปรากฏอยู่ ก็หมายความว่า

ตัว สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ นั้น ได้ Active ขึ้นมาแล้ว 


ภาพบน ) คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ

โดยจะคลิกตรงไหนก็ได้ ( ที่อยู่ ด้านนอก สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ )

ยกตัวอย่างเช่น คลิกไปตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน

คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ทั้ง 8 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็น สี่เหลี่ยมเล็กๆ ปรากฏอยู่ตามมุมต่างๆของ สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ

การที่มี สี่เหลี่ยมเล็กๆ ปรากฏอยู่ ก็หมายความว่า

ตัว สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ กำลัง Active อยู่ ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง

คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ปีกกาสีส้ม ทั้ง 4 อัน ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

    จะเห็นได้ว่า สี่เหลี่ยมเล็กๆ ทั้ง 8 อัน ได้ "หายไปหมดแล้ว"

การที่ จะเห็นได้ว่า สี่เหลี่ยมเล็กๆ ทั้ง 8 อัน ได้ "หายไปหมดแล้ว"

ก็แสดงว่า สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ นี้ "
ไม่Active แล้วนั่นเอง 


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) คลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง ไปที่บริเวณใดก็ได้ของ สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ

ยกตัวอย่างเช่น คลิกไปตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ผลของการคลิก "ซ้าย" 1 ครั้ง

ไปที่บริเวณใดก็ได้ของ สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ทั้ง 8 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ได้ปรากฏ สี่เหลี่ยมเล็กๆ ขึ้นมาแล้ว

การที่ปรากฏ สี่เหลี่ยมเล็กๆ ขึ้นมารอบๆ สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ 

ก็แสดงว่า สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ นี้ ได้ Active แล้ว


ภาพบน ) กด ปุ่ม Deleteภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "ก่อน" การกด ปุ่ม Delete  

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน-ฟ้า ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ยังปรากฏ 
สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ อยู่   
ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือภาพ "หลัง" การกด ปุ่ม Delete  

( ที่เราทำไป ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า สี่เหลี่ยม-เขียวทึบ ได้หายไปแล้ว 


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8. "ลบ" ส่วนที่ไม่ต้องการออก

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ภาพบน ) กด ปุ่ม V 


ภาพบน ) กด ปุ่ม V ก็จะเหมือนการคลิกไปที่

ศรดำ - Selection Tool ที่อยู่ที่ "กล่องเครื่องมือ"

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) เคอร์เซอร์ เมาส์ จะเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์ ลูกศรสีดำ

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

เครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Selection Tool 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ )

ทำการ "ลากคร่อม" ตัว Object เป็น "แนวทะแยง"

คือลากไปตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง

แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) "ปล่อย" ปุ่มเมาส์ภาพบน ) ผลของการเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ )

ทำการ "ลากคร่อม" ตัว Object เป็น "แนวทะแยง"

แล้ว "ปล่อย" ปุ่มเมาส์ แล้ว      

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object นั้น Active แล้ว


ภาพบน ) เลือกคำสั่ง Object > Ungroup

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการเลือกคำสั่ง Object > Ungroup     

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ณ.ตอนนี้ Object นี้ ได้ ถูก “Ungroup” เรียบร้อยแล้ว


ภาพบน ) คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box

โดยจะคลิกตรงไหนก็ได้ ( ที่อยู่ ด้านนอก Bounding Box )

ยกตัวอย่างเช่น คลิกไปตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการ  คลิก “ซ้าย” 1 ครั้ง ไปที่ด้านนอก Bounding Box     

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า ตัว Object นี้ "
ไม่Active แล้ว


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ


 ( ภาพบน ) ถ้า สังเกตุให้ดี จะเห็น จุดเล็กๆ

ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ซึ่ง “ติดมา” ตอนที่เรา Scan ภาพมาจากกระดาษตั้งแต่ครั้งแรกภาพบน ) กด ปุ่ม V 


ภาพบน ) กด ปุ่ม V ก็จะเหมือนการคลิกไปที่

ศรดำ - Selection Tool ที่อยู่ที่ "กล่องเครื่องมือ"

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) เคอร์เซอร์ เมาส์ จะเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์ ลูกศรสีดำ

เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

เครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Selection Tool 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้เอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ )

ทำการ "ลากคร่อมจุดเล็กๆ ที่ว่านั้น เป็น "แนวทะแยง"

คือลากไปตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง

แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการเอา เคอร์เซอร์ เมาส์ ( ศรดำ )

ทำการ "ลากคร่อมจุดเล็กๆ ที่ว่านั้น เป็น "แนวทะแยง"      

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า 
จุดเล็กๆ นั้น ได้ Active แล้ว


ภาพบน ) กด ปุ่ม Delete  


ภาพบน ) ผลของการ กด ปุ่ม Delete  

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

จะเห็นได้ว่า 
จุดเล็กๆ นั้นได้ “หายไป” เรียบร้อยแล้ว  

ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา

จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

สรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ข้างล่างนี้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


       สรุปสั้นๆได้ว่า ขั้นตอนการเปลี่่ยนเส้นดินสอให้เป็น Vector นั้น ให้ทำตามลำดับดังนี้คือ

       1. วาดภาพด้วยดินสอก่อน

       2. แสกนภาพนั้น

       3. เปิดภาพใน Photoshop

       4. ใข้หลอดดูดสีขาว  

       5. Save ภาพเอาไว้ ใน Photoshop

       6. ใช้คำสั่ง New ใน Illustrator 

       7. เพิ่ม Layer ให้เป็น 2 Layers

       8. จากนั้นก็ Place ภาพที่ Layer ด้านบน ( Layer ที่ 2 ) โดยใช้คำสั่ง File > Place เพื่อเปิดภาพที่เรา Save มาจาก Photoshop

       9. ใส่พื้นเขียว ( สี่เหลี่ยม-สีเขียว ) ไว้ข้างล่าง โดยใช้คำสั่ง Arrange > Send to Back ไปที่ สี่เหลี่ยม-สีเขียว

       10. แล่ว Lock สี่เหลี่ยม-สีเขียว เอาไว้ โดยใช้คำสั่ง Object > lock > Sellection  /  จะได้ดูสี ( สี่เหลี่ยม-สีเขียว นี้ ให้อยู่ใน Layer เดียวกันกับ  Layer ที่ 2 )

       11. กด Emblem เพื่อผังภาพ  /  เลือกตัวเลือก Flatten Layer to a Single Image แล้วกด OK

       12. กด Live Trace แล้วเลือก Photo High Fidelity

       13. ใช้คำสั่ง Object > Expand 

       14. ลากคลุมแล้วใช้คำสั่ง Object > ungroup 

       15. ใช้ Magic wand tool เลือกสีขาว - มันจะเลือกสีขาวทุกที่ 

       16. จากนั้น กดปุ่ม Delete เพื่อลบสีขาวทั้งหมดออก

       17. ที่เหลือเราก็ใช้ ศรดำ ลากคลุม / เครื่องหมาย Fill จะเป็น ? ซึ่งเราก็ไม่ต้องสนใจ

       18. เติมสีดำลงไปเลย

       19. ใช้คำสั่ง Ungroup อีกครั้ง

       20. ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก เช่นพวกเม็ดเล็กๆ ที่ติดมากับการ Scan ภาพตั้งแต่แรก


       จบแล้วครับ ...- จบ -

 1  <  2  <  3