Monday, March 14, 2022

การใช้โปรแกรม Paint ในการจัดการภาพ

 

การใช้โปรแกรม Paint ในการจัดการภาพ


ภาพบน ) สมมติว่าเราต้องการจะเก็บภาพข้างบนนี้

โดยภาพข้างบนนี้อยู่ที่ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรานะครับ 


ภาพบน ) ขั้นตอนแรกคือ ให้กดปุ่มจับภาพหน้าจอ ( Print Screen ) เพื่อเซฟภาพหน้าจอเอาไว้ก่อน


ภาพบน ) จากนั้น... เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายในขั้นตอนต่อไป

ก็ขอให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี 
กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง

ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน

กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ใน "ภาพก่อนหน้านี้" 


ภาพบน ) ให้พิมพ์อักษร "P" ลงไปที่ช่อง Search

 ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการพิมพ์อักษร "P" ลงไปที่ช่อง Serarch ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" นั้น 

จะทำให้เกิด "หน้าต่างเมนู" "คลี่" ขึ้นไปข้างบน เหมือนที่เห็น

ตรงที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) หา App ที่ชื่อ Paint แล้วคลิกไปที่ App ที่ว่านั้น

( ในที่นี้ App ที่ชื่อ Paint จะอยู่ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) 

( App ที่ชื่อ Paint จะมีแถมมากับ Windows ทุกรุ่นอยู่แล้วครับ )

ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ App ที่ชื่อ Paint  

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับ App ที่ชื่อ Paint ขึ้นมา

ตรงบริเวณที่มี 
วงรีเส้นขอบประสีส้ม ล้อมรอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้คลิกไปที่ Open

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ Open   

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะมี App หรือ Program Paint ปรากฏขึ้นมา 

เหมือนที่เห็นตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย ก็ขอให้ดูเฉพาะตรงส่วนที่มี

กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง


ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) ภาพขยายของส่วนที่อยู่ใน

กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีม่วง ใน "ภาพก่อนหน้านี้" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขอแทรกนิดนึงครับ 

       ( ภาพบน ) เตือนความจำนิดนึงนะครับว่า จำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เราได้กดปุ่มจับภาพหน้าจอ ( Print Screen ) เพื่อเซฟภาพหน้าจอเอาไว้

       ซึ่งการจับภาพน้าจอ ก็คือก๊อปปี้ภาพหน้าจอเอาไว้นั่นเอง ( แล้วเราจะได้ใช้คำสั่ง Paste ในขั้นตอนข้างล่างนี้... ) 


- - - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - -ภาพบน ) คลิกไปที่ เมนู Paste

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ เมนู Paste  

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะทำให้ "หน้าโปรแกรม Paint" ของเราเปลี่ยนไป

จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ

( คือ มีภาพจากการที่เราได้จับภาพหน้าจอ ( Print Screen )

เอาไว้ก่อนหน้านี้ มา Paste อยู่บน โปรแกรม Paint นั่นเอง ) 
 


ภาพบน ) คลิกไปที่ เมนู Select 

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ เมนู Select 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" ) 

จะทำให้ เคอร์เซอร์ เมาส์ "เปลี่ยน" จาก 

สัญลักษณ์ ลูกศร ตามภาพ ด้านซ้าย - บน ไปเป็น 

เคอร์เซอร์ รูปกางเขน มีวงกลมตรงกลาง ตามภาพ ด้านขวา - บน 


ภาพบน ) ให้เอา เคอร์เซอร์ เม้าส์ ไปวางไว้ที่ภาพ

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

จากนั้น ให้คลิกซ้าย "ค้าง" ไปที่ตำแหน่งที่ว่านั้น

( ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )
ภาพบน ) "ลาก" เมาส์  ( ภาพบน ) "ลากเคอร์เซอร์ เมาส์ "คร่อม" ภาพ 

ตามแนวของ 
เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้  ภาพบน ) "ปล่อย" ปุ่มเมาส์
ภาพบน ) ผลของการเอา "ลาก" เคอร์เซอร์ เมาส์ "คร่อม" ภาพ

แล้ว "ปล่อย" ปุ่มเมาส์

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )

ก็จะทำให้เกิด กรอบสี่เหลี่ยมเส้นประ ขึ้นรอบๆพื้นที่ภาพ เหมือนที่เห็น

ตรงบริเวณที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ เมนู Crop

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ เมนู Crop

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )

ก็จะทำให้ภาพนั้น ถูก Crop ลงจนเหลือขนาด 

เท่าที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ แท็บ File 

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ แท็บ File ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" นั้น

จะทำให้เกิด "หน้าต่างเมนู" "คลี่" ลงมาด้านล่าง เหมือนที่เห็น

ตรงที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ เมนู Save As 

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
( ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ เมนู Save As       

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา เหมือนที่เห็น 

ตรงที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขอแทรกนิดนึงครับ 

       ในขั้นตอนนี้ ให้คุณลูกค้าเลือก สภานที่ ที่จะ Save ภาพนี้ นะครับ คือ เลือกตามใจเราเลยว่าจะ Save ไว้ที่ Desktop หรือ โฟลเดอร์ไหนก็ได้ในเครื่องเรา

       ส่วนในที่นี้ ตัวทีมงานได้เลือก สภานที่ ที่จะ Save ภาพนี้ ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ( คือตามที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )


- - - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - - ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ตั้งชื่อ "ภาษาอังกฤษ" ตามใจเรา

ลงไปตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

ซึ่งในที่นี้ ทีมงานก็จะตั้งชื่อไปว่า Payment


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขอแทรกนิดนึงครับ        ( ภาพบน ) ตรงช่อง Save as types นั้น ( ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) ให้เลือกเป็น PNG นะครับ

        ซึ่งความจริงแล้ว จะเลือกเป็น JPEG ก็ได้ แต่ทีมงานชอบใข้ PNG มากกว่าครับ 

- - - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - -   


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม Save  

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 

      ภาพบน ) หลังจาก กด ปุ่ม Save ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" เสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

       ก็คือว่า ตอนนี้เราได้ Save ไฟล์ภาพไว้เรียบร้อยแล้วครับ - จบ -