Monday, March 14, 2022

การโอนเงินทางธนาคารไทยพาณิชย์แบบออนไลน์

 

การโอนเงินทางธนาคารไทยพาณิชย์แบบออนไลน์


ภาพบน ) ก่อนอื่นเราต้อง Log in เขัาบัญชีธนาคารของเราก่อน

ซึ่งในตัวอย่างนี้ ทีมงานใช้บัญชีของ ธ.ไทยพาณิชย์นะครับ ( SCB EASY NET )

ถ้าใครยังไม่มี ให้ลองติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อขอเปิดใช้บริการนะครับ


ภาพบน ) ผลของการ Log in 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

จากนั้นก็ให้คลิกไปที่เมนู "บัญชีของฉัน" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่เมนู "บัญชีของฉัน

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

จากนั้นก็ให้คลิกไปที่เมนู "โอนเงิน" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่เมนู "โอนเงิน

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

จากนั้นก็ให้คลิกไปที่เมนู "บัญชีบุคคลอื่นใน SCB" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่เมนู "บัญชีบุคคลอื่นใน SCB"

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

จากนั้นก็ให้คลิกไปที่เมนู "เพิ่ม/ลด บัญชี" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่เมนู "เพิ่ม/ลด บัญชี"

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 
 


ภาพบน ) กรอกเลข 3332637539 ( ก๊อปปี้ตัวเลขนี้ไปเลยครับ )

ลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยม เลขที่บัญชี ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขอแทรกนิดนึงครับ 


      ( ภาพบน ) การกรอกเลขบัญชีในที่นี้ จะต้องเอา "ขีด" ที่อยู่ระหว่างตัวเลข ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ทั้ง 2 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ออกไปทุกครั้ง

       เหตุผลก็เพราะว่า ถ้าเราก๊อปปี้ตัวเลขที่มีขีดอยู่ ( หมายความว่า ก๊อปปี้ตัวเลข 333-263-7539 ) ไปใส่ในช่องกรอกบัญชีเลย ก็จะทำให้มันปรากฏแค่ตัวเลข 333-263-75 ที่ช่องกรอกเลขบัญชีนั้นโดยที่ตัวเลข "39" จะหายไป

       เหตุผลที่ตัวเลข "39" จะหายไปก็เป็นเพราะว่าในช่องกรอกนั้น เขาอนุญาตให้ใส่ตัวเลขได้แค่ 10 ตัว ดังนั้น ถ้าเราใส่ "ขีด" ไปด้วย ตัวเลขบัญชีก็จะเป็น 12 ตัว ซึ่งเกินกว่าที่ระบบคอมพิวเตอร์จะรับไว้ได้ ( คือระบบคอมพิวเตอร์ รับได้แค่ 10 ตัว ) ก็เลยเป็นเหตุผลให้ตัวเลข "39" ถูกตัดทิ้งจนหายไปนั่นเอง 

- - - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - - ภาพบน ) จากนั้น ก็ให้กรอก ชื่อย่อ ของชื่อบัญขี สรายุทธ  หล้าวไลย์ 

เช่น กรอกชื่อย่อแบบตามใจเราเองว่า "สรายุทธ" โดยไม่ใส่นามสกุลก็ได้

ลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยม ชื่อเรียกบัญชี ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ขอแทรกนิดนึงครับ   


       สาเหตุที่เราต้องกรอก "ชื่อย่อ" ก็เพราะว่า ถ้าเรากรอกชื่อบัญชีตัวเต็มลงไป เช่นกรอกลงไปว่า สรายุทธ หล้าวไลย์ มันจะกรอกไม่ได้เพราะระบบคอมพิวเตอร์รับได้แค่ 10 ตัวอักษรเท่านั้น ( รวมส่วนที่เป็นเว้นวรรคด้วยนะครับ )  /  ดังนั้น เราก็ต้องใช้ "ชื่อย่อ" แทนครับ

- - - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - - 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม Add

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุ่ม Add 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม Confirm ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุ่ม Confirm 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุ่ม OK 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 
 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ดูที่สมาร์ทโฟนของเรา แล้วจำเลข OTP

ที่ปรากฏอยู่ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) กลับมาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา

แล้วคลิก 1 ครั้งไปที่ข่องว่างๆ ของ OTP

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการ คลิก 1 ครั้งไปที่ข่องว่างๆ ของ OTP    

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะปรากฏ แถบปุ่มตัวเลข ขึ้นมา

เหมือนที่เห็นตรงที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ให้กดตัวลขที่เราได้ OTP จากสมาร์ทโฟน ไปที่ แถบปุ่มตัวเลข ดังกล่าว 

แล้วตัวเลขที่เรากดไปนั้น ก็จะไปปรากฏที่ข่องสี่เหลี่ยม

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้  


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม OK

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุ่ม OK 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม Activate

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุ่ม Activate    

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )

เมื่อเรา 
"เลื่อนมาดูด้านล่าง" ของหน้าเว็บเดียวกันนี้ ก็จะเห็นขื่อบัญขี "สรายุทธ" มาปรากฏอยู่

ตรงบริเวณที่มี 
กรอบสี่เหลี่ยมเส้นขอบประสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้

ซึ่งก็หมายความว่า การ Add บัญขี "สรายุทธ" ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ "เลื่อนหน้าเว็บขึ้นไปข้างบนสุด" แล้วคลิกไปที่เมนู "โอนเงิน"

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่เมนู "โอนเงิน

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

จากนั้นก็ให้คลิกไปที่เมนู "บัญชีบุคคลอื่นใน SCB" ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่เมนู "บัญชีบุคคลอื่นใน SCB"

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ "V" ตรงบริเวณของ บัญชีผู้รับเงิน

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ "V" ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" นั้น 

 จะทำให้เกิด "หน้าต่างเมนู" "คลี่" ลงมา

เหมือนที่เห็นตรงที่มี 
ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้เราเลือกคลิกไปที่ชื่อบัญชี "สรายุทธ"

( ที่เราพึ่งเพิ่มบัญขีมาเมื่อสักครู่นี้ ) ซึ่งจะปรากฏอยู่

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ชื่อบัญชี "สรายุทธ

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะทำให้ชื่อบัญขี "สรายุทธ" มาปรากฏอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมของ บัญชีผู้รับเงิน

เมื่อดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) พิมพ์จำนวนเงินที่ต้องการจะโอนลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมของ จำนวนเงิน

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ซึ่งในที่นี้ สมมติว่าเราต้องการโอนเงิน 390 บาท เราก็พิมพ์ลงไปว่า 390


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้เลื่อนหน้าเว็บลงมาด้านล่างสุด

ตามแนวของ เส้นประลูกศรสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 


( ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกเพื่อเป็นการ "ติ๊กถูก"

ไปที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าช่องสี่เหลี่ยม ของ อีเมล

ตรงที่
 ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้พิมพ์ชื่ออีเมลของคุณ 

ลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมของ อีเมล

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

ขอแทรกนิดนึงครับ  


* * * แนะนำให้พิมพ์ชื่ออีเมลแบบนี้ทุกครั้ง ( ในขั้นตอนข้างบนนี้ ) เหตุผลก็เพราะว่า เราจะได้มี "สำเนา" ส่งไปเก็บไว้ที่อีเมลของเรา คือถ้าภายหลัง การโอนเงินมีปัญหาเช่นคนรับเงินบอกว่าไม่ได้รับเงิน เราจะได้มีหลักฐานโต้แย้ง หรือมีหลักฐานเอาไปติดตามกับทางธนาคารได้  โดยใช้สำเนาการทำธุรกรรมโอนเงิน ที่ส่งไปที่อีเมลของเรานั่นเอง

- - - - - - - - - ( จบ - ในส่วนของการพิมพ์แทรกครับ ) - - - - - - - - -   

ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม Next

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุ่ม Next  

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม Next ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุ่ม Next 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้ดูที่สมาร์ทโฟนของเรา แล้วจำเลข OTP

ที่ปรากฏอยู่ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) กลับมาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา

แล้วคลิก 1 ครั้งไปที่ข่องว่างๆ ของ OTP

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการ คลิก 1 ครั้งไปที่ข่องว่างๆ ของ OTP    

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ก็จะปรากฏ แถบปุ่มตัวเลข ขึ้นมา

เหมือนที่เห็นตรงที่มี ปีกกาสีส้ม ครอบอยู่ ในภาพข้างบนนี้ 
 


ภาพบน ) ให้กดตัวลขที่เราได้ OTP จากสมาร์ทโฟน ไปที่ แถบปุ่มตัวเลข ดังกล่าว 

แล้วตัวเลขที่เรากดไปนั้น ก็จะไปปรากฏที่ข่องสี่เหลี่ยม

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม OK

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุ่ม OK 

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับภาพบน ) จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ ปุ่ม Confirm

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิกไปที่ ปุ่ม Confirm

( ใน "ขั้นตอนก่อนหน้านี้" - ใน "ภาพก่อนหน้านี้" )  

ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 

ถ้าคุณลูกค้าเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ 

ก็หมายความว่าขั้นตอนการโอนเงินก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ


- จบ -