Tuesday, June 22, 2021

การ "แยก" Panel ออกจาก กล่องเครื่องมือ

 

การ "แยก" Panel ออกจาก กล่องเครื่องมือ
      ( ภาพบน ) ปัญหาที่อาจพบได้ก็คือ Panel ต่างๆ ( เช่น Panel สี เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) "ดัน" ไปติดกับ กล่องเครื่องมือ โดยไม่ได้ตั้งใจ เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

       เราจะแยก Panel สี ออกจาก กล่องเครื่องมือ ได้อย่างไร? ดูคำตอบข้างล่างนี้นะครับ


ภาพบน ) คลิกซ้าย "ค้าง" ไปที่ Tab - SWATCHES

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้
ภาพบน ) "ลาก" เมาส์ภาพบน ) "ลาก" เมาส์ไปตามแนว เส้นประสีม่วง ในภาพข้างบนนี้  


ภาพบน ) "ปล่อย" ปุ่มเมาส์  
ภาพบน ) ข้างบนนี้คือภาพ "ก่อน" การคลิกซ้าย "ค้าง" ไปที่ Tab - SWATCHES  

แล้วทำการ "ลาก" เมาส์ไปตามแนว 
เส้นประสีม่วง ใน "ภาพก่อนหน้านี้"

ให้ดูตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

จะเห็นได้ว่า Panel สี ยังอยู่ติดกับ กล่องเครื่องมือ
ภาพบน ) ข้างบนนี้คือภาพ "หลัง" การคลิกซ้าย "ค้าง" ไปที่ Tab - SWATCHES  

แล้วทำการ "ลาก" เมาส์ไปตามแนว เส้นประสีม่วง ใน "ภาพก่อนหน้านี้"

ให้ดูตรงที่ ลูกศรสีส้ม - เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

จะเห็นได้ว่า Panel สี ได้ "แยก" ออกมาจาก กล่องเครื่องมือ เรียบร้อยแล้ว


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าจอ" คอมพิวเตอร์ของเรา จะเป็นเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ


- END -