Sunday, September 25, 2022

สันนิธิ

 
       สันนิธิ หมายถึง การสะสม , การรวบรวม ; ที่ใกล้ , ที่ต่อหน้า  ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://พจนานุกรมไทย.com/42-1537-ความหมาย-สันนิธิ.html  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -