Monday, April 25, 2022

ตั่ง

 

ตั่ง 


       ตั่ง - ที่สำหรับนั่งหรือวางของ ทรงเตี้ย ไม่มีพนัก พื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามปรกติมี 4 ขา 


- จบ -