Monday, February 8, 2021

วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม E-Tipitaka

 

วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม E-Tipitaka

      ถ้าจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนา คุณผู้อ่านควรจะมีโปรแกรม E-Tipitaka ช่วยนะครับ เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดพระไตรปิฏกหลายๆเล่มเพื่อดูสิ่งที่เราสงสัยครับ แค่เปิดโปรแกรม E-Tipitaka แล้ว ก็ทำให้คุณผู้อ่านสามารถคลิ๊กดูพระไตรปิฏกเล่มต่างๆ หน้าต่างๆ ได้เลย

       ในวันนี้ ผมจะแสดงวิธีดาวน์โหลดโปรแกรม E-Tipitaka ซึ่งเป็น โปรแกรมฟรี และใช้เวลาดาวน์โหลดเพียง 2 - 3 นาที เท่านั้น -  ลงเครื่อง PC แบบละเอียดให้ดูเลยนะครับ  /  มาเริ่มกันเลยครับ

ภาพบน ) ก่อนอื่น ให้มาที่หน้าเว็บของ Google ก่อนนะครับ


ภาพบน ) พิมพ์คำว่า "วัดนาป่าพง"

ลงไปตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) กดปุ่ม Enter


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป

จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ 


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ลิงก์ "วัดนาป่าพง"

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป

จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ

ซึ่งก็คือ "หน้าเว็บ"ของ "วัดนาป่าพง" นั่นเอง
ภาพบน ) คลิ๊ก "ค้าง" ไปที่ Scoll Bar ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) "ลาก" เม้าส์


ภาพบน ) "ลาก" เม้าส์ไปตามแนว เส้นประสีม่วง ในภาพข้างบนนี้

บน Scoll Bar  ที่ว่านี้  ลงมาจนถึงบริเวณด้านล่างๆของหน้าเว็บนี้ภาพบน ) "ปล่อย" ปุ่มเม้าส์


ภาพบน ) ดูคำอธิบายด้านล่างครับ ....

      ( ภาพบน ) หลังจาก "ปล่อย" ปุ่มเม้าส์แล้ว ก็ให้คุณผู้อ่านมองหาสัญลักษณ์รูป ตัวอักษร "อีที่อยู่รวมกับพระธรรมจักร ซึ่งก็คือสัญลักษณ์ของเวบที่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรม E-Tipitaka

       ซึ่งเราจะเห็นสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่สัญลักษณ์รูป ตัวอักษร "อีที่อยู่รวมกับพระธรรมจักร ที่ว่านั้น

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะมี "หน้าเว็บ" หน้าใหม่ ปรากฏ "เพิ่ม" ขึ้นมา

ซึ่ง "หน้าเว็บ" หน้าใหม่นั้น จะมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่คำว่า DOWNLOAD

ตรงที่ 
ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ณ.ตอนนี้ "หน้าเว็บ" ของเรา ก็จะเปลี่ยนไป

จนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับภาพบน ) คลิ๊กไปที่คำว่า Windows

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ภาพบน ) ดูคำอธิบายด้านล่างนะครับ .... 


       ( ภาพบน ) ผลของการที่เราคลิ๊กไปที่คำว่า Windows ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น ก็จะเกิดการดาวน์โหลดโปรแกรมขึ้น

       รู้ได้อย่างไรว่ามีการ ดาวน์โหลด โปรแกรม?

       คำตอบก็คือ มันจะมีภาพแสดงให้เห็นถึง "สถานะ" การ ดาวน์โหลด ปรากฏตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 นาที ก็จะ ดาวน์โหลด เสร็จ

โดยดูได้จากการที่มี "แถบเต็ม" แล้ว

ตรงที่ 
ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) ให้ "รอ" จนกว่าจะมีคำว่า Open File ปรากฏขึ้นมา

( ดูตรงที่ 
ลูกศรสีส้ม ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )


ภาพบน ) คลิ๊กไปที่คำว่า Open File  

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่คำว่า Open File ในภาพก่อนหน้านี้นั้น 

  จะทำให้เกิด "หน้าต่าง" ใหม่ขึ้นมา เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม Yes  

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ปุ่ม Yes ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น 

  จะทำให้เกิด "หน้าต่าง" ใหม่ขึ้นมา เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม Next  

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ปุ่ม Next ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะทำให้ "หน้าต่าง" เปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหม่อนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้น เราก็คลิ๊กไปที่ปุ่ม Next  ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 
ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ปุ่ม Next ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะทำให้ "หน้าต่าง" เปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหม่อนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้น เราก็คลิ๊กไปที่ปุ่ม Next  ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ 


ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ปุ่ม Next ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะทำให้ "หน้าต่าง" เปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหม่อนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

จากนั้น เราก็คลิ๊กไปที่ปุ่ม Next  ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ปุ่ม Next ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะทำให้ "หน้าต่าง" เปลี่ยนไป จนมีหน้าตาเหม่อนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

คือพร้อมที่จะ "Install" แล้วภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม Install   

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ปุ่ม Install ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น

จะทำให้ "ระบบ" เริ่มการ "ลงโปรแกรม" ( Install ) เข้าไปในเครื่องภาพบน ) ให้เรา "รอ" ประมาณ 3 - 4 นาที สำหรับการ

"ลงโปรแกรม" ( Install ) เข้าไปในเครื่อง 
 


( ภาพบน ) เมื่อ "ลงโปรแกรม" ( Install ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

"หน้าต่าง" ก็จะเปลี่ยนไปจนมีหน้าตาเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ภาพบน ) คลิ๊กไปที่ปุ่ม Finish   

ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้


ภาพบน ) ดูคำอธิบายด้านล่างนะครับ ....

      ( ภาพบน ) ผลของการคลิ๊กไปที่ปุ่ม Finish ใน "ภาพก่อนหน้านี้" นั้น  โปรแกรม E-Tipitaka ที่มีหน้าตาเหมือนในภาพข้างบนนี้ ก็จะถูกเปิดออกมา และพร้อมจะใช้งานแล้ว


ภาพบน ) ดูคำอธิบายด้านล่างนะครับ ....

      ( ภาพบน ) หลังจากเรา "ลงโปรแกรม" ( Install ) ตามขั้นตอนทั้งหมดที่ดูมาในหน้าเว็บนี้แล้ว  "ระบบ" ก็จะสร้าง Shortcut ของโปรแกรม E-Tipitaka ขึ้นมาที่ Desktop โดยอัตโนมัติ 

       นั่นหมายความว่าในครั้งต่อไป เวลาที่เราต้องการจะเปิดโปรแกรม E-Tipitaka นี้ขึ้นมา เราก็แค่มาคลิ๊กที่ Shortcut ตรงที่ ลูกศรสีส้ม-เหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้เท่านั้นเองครับ 


- END -