Friday, October 7, 2022

คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร

 
       คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร - คือ ( คิลาน + ปัจจัย + เภสัชช ) + บริขาร แปลว่า หยูกยาเครื่องเกื้อหนุนรักษาผู้เจ็บไข้ อันเป็นบริขาร คือเครื่องปกป้องชีวิตไว้ช่วยปรับเสริมให้ชีวิตเป็นไปได้ยืนยาว  * * * : ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://book.watnyanaves.net/dictionary/display/1275  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


- จบ -