Monday, October 10, 2022

อัจเจกจีวร

 
       อัจเจกจีวร ( อ่านว่า อัด-เจ-กะ-จี-วอน ) - ผ้าที่ทายกถวายรีบด่วน ทายกตั้งใจจะถวายผ้าเมื่อออกพรรษาแล้ว ซึ่งเข้าเขตกฐิน แต่มีเรื่องรีบด่วน เช่น ป่วยหนักเกรงจะสิ้นชีวิตก่อน หรือจะต้องไปสงครามมีพระพุทธานุญาตให้ถวายได้ภายในขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันออกพรรษา * * * : ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/ผ้าอัจเจกจีวร 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       อัจเจกจีวร - ผ้าจีวรที่ทายกถวายพระด้วยความรีบด่วน ฤดูกาลจีวรเริ่มแต่แรมค่ำหนึ่ง เดือน 11 พระจึงจะรับจีวร แต่ในกรณีที่ทายกมีเรื่องรีบร้อน เช่น ป่วยหนักเกรงจะตายเสียก่อนถึงเวลานั้น ทรงผ่อนผันให้ถวายได้ก่อนกำหนด 6 วัน ผ้านี้เรียกว่า อัจเจกจีวร * * * : ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://www.online-english-thai-dictionary.com/?word=อัจเจกจีวร&d=2&m=0&p=1 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- จบ -