Thursday, June 16, 2022

เกียดกัน

 

เกียดกัน


       เกียดกัน - กันไม่ให้ทำโดยสะดวก  

       ยกตัวอย่างคำพูดเช่น ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต 


- จบ -