Saturday, June 25, 2022

อนุสาสนี

 

อนุสาสนี 


       อนุสาสนี ( อ่านว่า อะ-นุ-สา-สะ-นี ) - อนุศาสนี , คำสั่งสอน , คำสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องยกขึ้นสอนกันซ้ำๆ ซากๆ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ  


- จบ -