Tuesday, June 21, 2022

สังฆภัต

 

สังฆภัต


       สังฆภัต - ข้าวที่ทายกถวายแก่สงฆ์ มักเรียกว่า ข้าวสงฆ์ โดยปรกติทายกนําอาหารไปถวายแก่สงฆ์ที่วัด และพระทําอปโลกนกรรมแบ่งกัน   - จบ -